Proszę o sprawdzenie loga


(Martin2407) #1

Coś mnie napadło …Proszę o sprawdzenie loga i instrukcje co zrobić dalej, żeby pozbyc się tego paskudztwa! !!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:38:25, on 2005-12-30

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\PROGRA~1\MOJEPR~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\MOJEPR~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

C:\WINDOWS\System32\mpcsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\spoolsvv.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Moje Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Realtek\Rtl8180\RtlWake.exe

C:\Program Files\Moje Programy\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\Moje Programy\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Marcin\Pulpit\Marcin\Zciągnięte\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00004.exe”

F3 - REG:win.ini: load=c:\progra~1\mojepr~1\YDPDict\watch.exe

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20001\services.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\Moje Programy\GetRight\xx2gr.dll

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\MOJEPR~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [gcasServ] “C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\MOJEPR~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

O4 - HKLM…\Run: [siS Mpc Service] C:\WINDOWS\System32\mpcsvc.exe

O4 - HKLM…\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20001\services.exe

O4 - HKLM…\Run: [spoolsvv] C:\WINDOWS\System32\spoolsvv.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Moje Programy\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20001\services.exe

O4 - HKCU…\Run: [shell] “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00004.exe”

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = ?

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\Moje Programy\GetRight\getright.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\Moje Programy\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\Moje Programy\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe


(boczi) #2

Wszystkie czynności wykonujesz w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera z wyłączonym przywracaniem systemu. Gdybyś nie wiedział, jak to zrobić, zobacz TU.

Pogrubione kasujesz z dysku oraz wszystkie wpisy z Hijacka.

Jeśli będą problemy z usuwaniem, używasz narzędzia KillBox,

http://www.downloads.subratam.org/KillBox.zip

Info:

Odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżkę (przykład):

C:\WINDOWS\System32\xxx.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz się).