Proszę o sprawdzenie loga

Złapałem jakiegoś trojanika. Wykrywany jest jako “Autostart Trojan Loader” (wykrywa go dodatek do IE6 Foxe Adware and Spyware Swift Sweeper v1.0.0). Właściwie to nie odczuwam żadnego działania tego trojanika ale usuwanie go nic nie daje bo pojawia się na nowo. Czułbym się pewniej jakby już się nie pojawił. Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:12:47, on 2006-01-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2006\pccguide.exe

C:\PROGRA~1\FASTDE~1\FAST2.EXE

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 6\IoloSGCtrl.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PCCTLCOM.EXE

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\TMPROXY.EXE

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\TmPfw.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DfrgNTFS.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DfrgNTFS.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DfrgNTFS.exe

C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

C:\PROGRAM FILES\FOOBAR2000\FOOBAR2000.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\PROGRAM FILES\GETRIGHT\GETRIGHT.EXE

C:\Documents and Settings\AMD64\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: Trend Micro Antifraud Toolbar - {06647158-359E-4D10-A8DE-E6145DA90BE9} - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PccIeBar.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: FoxieToolbar Class - {432CAE3B-690F-4C3B-BD97-070EBDA210D5} - C:\Program Files\Foxie Suite\foxietoolbaru.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FoxieSecurityModule Class - {C65185B1-D52B-44A9-861F-8201B50D1F37} - C:\Program Files\Foxie Suite\foxiecoreu.dll

O3 - Toolbar: Foxie - {09C02180-3B46-4CD8-83FF-34DAF442BDEF} - C:\Program Files\Foxie Suite\foxiecoreu.dll

O3 - Toolbar: &Save Flash - {4064EA35-578D-4073-A834-C96D82CBCF40} - C:\Program Files\Save Flash\SaveFlash.dll

O3 - Toolbar: Trend Micro Antifraud Toolbar - {871F91FD-3A92-4988-A842-16AB2CFF5AF1} - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PccIeBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\Internet Security 2006\pccguide.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [FAST Defrag] C:\PROGRA~1\FASTDE~1\FAST2.EXE -tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Desktop Search - {306BBB66-D9E4-4481-833E-C1D5FCA06774} - C:\Program Files\Foxie Suite\Resources\HTML\Desktop.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Desktop Search - {306BBB66-D9E4-4481-833E-C1D5FCA06774} - C:\Program Files\Foxie Suite\Resources\HTML\Desktop.htm

O9 - Extra button: Privacy Cleaner - {546E08AA-809F-4F1A-BE1A-6B122EBFCD5A} - C:\Program Files\Foxie Suite\Cleaner.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Privacy Cleaner - {546E08AA-809F-4F1A-BE1A-6B122EBFCD5A} - C:\Program Files\Foxie Suite\Cleaner.exe

O9 - Extra button: Swift Sweeper - {61039B22-563D-4922-B844-B076C318A66A} - C:\Program Files\Foxie Suite\Sweeper.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Swift Sweeper - {61039B22-563D-4922-B844-B076C318A66A} - C:\Program Files\Foxie Suite\Sweeper.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: The Infinity Button - {E4143585-2688-4EBC-B264-27C774F600D5} - C:\Program Files\Foxie Suite\Resources\HTML\Infinity.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: The Infinity Button - {E4143585-2688-4EBC-B264-27C774F600D5} - C:\Program Files\Foxie Suite\Resources\HTML\Infinity.htm

O16 - DPF: {AB8638BB-79E8-4E9D-ABF2-8F33054E3941} (Guesser Class) - http://czat.onet.pl/client/kalambury/NetPunGame1.dll

O16 - DPF: {BDEE1959-AB6B-4745-A29B-F492861102CC} - http://www.amustsoft.com/onlineregistryscan/onlineRegCleaner.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{24728F2B-85D7-4752-B871-CC6E57C78849}: NameServer = 10.2.0.2,10.2.0.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{24728F2B-85D7-4752-B871-CC6E57C78849}: NameServer = 10.2.0.2,10.2.0.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{24728F2B-85D7-4752-B871-CC6E57C78849}: NameServer = 10.2.0.2,10.2.0.1

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: iolo System Guard (IOLO_SRV) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 6\IoloSGCtrl.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Trend Micro Central Control Component (PcCtlCom) - Trend Micro Incorporated. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\PcCtlCom.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Trend Micro Real-time Service (Tmntsrv) - Trend Micro Incorporated. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\Tmntsrv.exe

O23 - Service: Trend Micro Personal Firewall (TmPfw) - Trend Micro Inc. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\TmPfw.exe

O23 - Service: Trend Micro Proxy Service (tmproxy) - Trend Micro Inc. - C:\PROGRA~1\TRENDM~1\INTERN~1\tmproxy.exe

usuń hijackiem

w jakiej lokalizacji?

Dzięki za sprawdzenie loga. Z trojanem sobie już poradziłem 8)