Proszę o sprawdzenie loga


(seb) #1

oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:36:46, on 2006-01-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\YDPDict\watch.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\qttask.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Spik\Spik.exe

C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

C:\WINDOWS\system32\sywsvcs.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Documents and Settings\WOJTEK\Moje dokumenty\Unzipped\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe

O1 - Hosts: 217.96.35.130 auto.search.msn.com

O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_30.dll (file missing)

O2 - BHO: CSBrBHO - {96DA5BEE-4ACC-476C-B3EC-54C6730C4293} - C:\PROGRA~1\Comet\Install\Temp\brbho.dll (file missing)

O2 - BHO: - {D58BAD32-F3F7-409B-B951-C59BBDAEEBE4} - C:\WINDOWS\lbbho.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\system32\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Spik] C:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [drvddll.exe] C:\WINDOWS\System32\drvddll.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\system32\sywsvcs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WinFixer2005] "C:\Program Files\WinFixer 2005\uwfx5.exe" /scan

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz w nowym Avant Browser - C:\Program Files\Avant Browser\OpenInNewBrowser.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Program Files\Avant Browser\Search.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: ADAX - {EE4BD3BC-6D8B-4574-B956-9E4218359F1D} - http://www.adax.pl (file missing) (HKCU)

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.adax.pl

O16 - DPF: {8626DFA9-2BAC-4BDA-8663-8DAA0F942C0D} - http://megapanel.gem.pl/temp/netp/5705/7296/1318/0100/0_5705729613180100.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FE6EB848-F680-4A91-94DF-8D750FFAFE38}: NameServer = 192.186.0.101,194.204.152.34

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor (AdobeActiveFileMonitor) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Photoshop Elements Device Connect (PhotoshopElementsDeviceConnect) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe

jako strona startowa czaly czas mi sie wlacza “secure32.html” jak go usune to dalej sie pojawia, zmienie strone startowa, to i tak sie zmienia… jestem zielony jesli o to chodzi, wiec proszę o wyrozumiałość, dzięki z góry za pomoc.


(Kacz2n) #2

Startuj do trybu awaryjnego.

W menedżerze zakończ proces:

W hijacku fix:

Pliki i katalogi na czerwono usuń, po wszystkim nowy log.