Proszę o sprawdzenie loga!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:21:42, on 2006-01-14

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Adrian Pióro\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "D:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [saap] c:\program files\zango\saap.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe"

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FEC14148-E8ED-4555-810A-4051E7997DAE}: NameServer = 10.0.1.2,10.0.1.1

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

W Dodaj/Usun odinstaluj Save i saap

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Proponuje odinstalowac BearShare

Zainstaluj sp2

Kosmetyka:

Panel sterowania=>Opcje Regionalne…=>Języki=>Szczegóły=>Zaznacz-Wyłącz zaawansowane usługi tekstowe…

Panel sterowania=>Java=>Update=>Odptaszkuj-Check for updates automatically

Start=>Uruchom=>msconfig=>Uruchamianie=>Odchacz=>

  • [nwiz] nwiz.exe /install

  • [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

:wink:

Chciałbym się dowiedzieć co to za folder

pojawił się po wykasowaniu tego z hijack’a

i co z nim zrobić?

Dziękuję!

Kopia bezpieczeństwa zrub z nim co chcesz ;]

Dzięki X4D3T za radę nie wiedziałem! :stuck_out_tongue: