Prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:28:11, on 2006-01-17

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\PROGRA~1\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

D:\PROGRA~1\Wanadoo\ComComp.exe

D:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

D:\WINDOWS\win32ssr.exe

D:\WINDOWS\System32\intell32.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\WINDOWS\System32\msnmsgri.exe

C:\Przydatne Rzeczy\hijackthis\HijackThis.exe

D:\Program Files\WinHound\WinHound.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intell32.exe] D:\WINDOWS\System32\intell32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSN Messenger] msnmsgri.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinHound] D:\Program Files\WinHound\WinHound.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [MSN Messenger] msnmsgri.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = D:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

O4 - Global Startup: StupAssist.lnk = D:\Program Files\Common Files\Nikon\Utilities\StupAssist.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{069A63B0-A992-4911-B7AA-0571F61CC9B9}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{069A63B0-A992-4911-B7AA-0571F61CC9B9}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Win32Sr - Unknown owner - D:\WINDOWS\win32ssr.exe
  1. Wyłączyć przywracanie systemu w XP (opis tutaj)

  2. Restart komputera do trybu awaryjnego (opis w powyższym linku)

  3. Zaznaczyć wpisy w Hijacku które zaznaczyłem i kliknąć Fix checked

  4. Skasować z dysku pliki i foldery wyróżnione na czerwono

  5. Przeskanować skanerami online oraz antyspyware’ami

  6. Wkleić nowy log do sprawdzenia :wink:

Start -> Uruchom -> wpisujesz services.msc -> zatrzymujesz usługę Win32Sr -> kasujesz plik win32ssr.exe

Złączono Posta : 17.01.2006 (Wto) 17:54

Poczytaj też to: Usuwanie Win Hound

Ciachnij kosmetycznie jeszcze to: