Prosze o sprawdzenie loga


(Szpinak Wro) #1

otwierają mi sie różne strony same. przejrzałem inne posty troche pousuwałem śmieci, ale jeszcze coś siedzi.

ciekawsze pozycje zaznaczyłem.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 02:55:47, on 2006-01-20

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINNT\System32\msdtc.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\llssrv.exe

C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINNT\system32\stisvc.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\Dfssvc.exe

C:\WINNT\System32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\rundll32.exe

C:\WINNT\system32\LXSUPMON.EXE

C:\WINNT\system32\internat.exe

D:\Programy\Konnekt\konnekt.exe

E:\Programy\firefox\firefox.exe

C:\WINNT\explorer.exe

C:\Program Files\Outlook Express\MSIMN.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

[b]F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"[/b]

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SIPAKBHO Class - {40FB69E1-9B7B-453F-B238-37D8E9528929} - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\Webfilter\PAKIEPlugins.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Pasek Webfilter - {75CD0BC5-E317-449C-9FF6-4986B3D48F64} - C:\PROGRA~1\GDATA~1\ANTIVI~1\WEBFIL~1\PAKIEGUI.dll

[b]O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup[/b]

O4 - HKLM\..\Run: [PrinTray] C:\WINNT\system32\spool\DRIVERS\W32X86\2\printray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Programy\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINNT\system32\msconfig.exe /auto

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O15 - Trusted Zone: http://skaner.mks.com.pl

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0CD3D134-4400-48A3-BAB8-35974BC4D8EC}: NameServer = 194.204.152.34,10.10.10.9

O17 - HKLM\System\CS1\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 10.10.10.9

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0CD3D134-4400-48A3-BAB8-35974BC4D8EC}: NameServer = 194.204.152.34,10.10.10.9

O17 - HKLM\System\CS2\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 10.10.10.9

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0CD3D134-4400-48A3-BAB8-35974BC4D8EC}: NameServer = 194.204.152.34,10.10.10.9

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 10.10.10.9

O20 - Winlogon Notify: AdminDebug - C:\WINNT\system32\t68u0gl9e6q.dll

[b]O21 - SSODL: SysTray.Exsn - {2368D1FC-2F5C-4f1b-B124-E67214FC78E2} - C:\WINNT\system32\lgmgikbj.dll

O21 - SSODL: SysTray.Excn2 - {1722ECFF-4356-4f5b-B534-E67294FE75E9} - C:\WINNT\system32\igfbkodg.dll[/b]

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Windows Sound (Sound Service) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sndserv.exe (file missing)

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Poczytaj Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix