Prosze o sprawdzenie loga


(Rompy) #1

Prosze o strawdzenie loga


(Gutek) #2

czysto niech hijack nie statruje z TEMP-a

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz hpdj

jak sie pojawi okno Msconfig przy starcie zaptaszkuj i daj Ok