Prosze o sprawdzenie loga


(K Jurzyk) #1

chyba mam jakąś infekcje.ponadto nie działają mi napędy cd.wyskakuje-element został przeniesiony lub zmieniony a w mój komp. nie ma nawet ikonek napędów.help

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:09:57, on 2006-01-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

D:\Program Files\Spyware Nuker\swnxt.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare Software\bin\EasyShare.exe

D:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVRMVCR.EXE

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\WINDOWS\PS.exe

D:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\PIXELTV.EXE

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Burn4Free Toolbar Helper - {F8E5CA21-C27B-43e7-B2BE-4CA93C9F9A1F} - D:\Program Files\Burn4Free Toolbar\v2.0.0.4\Burn4Free_Toolbar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Burn4Free Toolbar - {70DE7956-479D-4eb7-8641-2B45774C350E} - D:\Program Files\Burn4Free Toolbar\v2.0.0.4\Burn4Free_Toolbar.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "D:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] D:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] D:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] D:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SWN2] D:\Program Files\Spyware Nuker\swnxt.exe /h

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00002.exe"

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = D:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare Software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Remote Controller.lnk = D:\Program Files\Prolink\PlayTV Pro\TVRMVCR.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Unknown owner - D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(Gutek) #2

wpisy hijackiem a plik recznie usun