Prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:52:29, on 06-02-07

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\PROGRAM FILES\MEDIAGATEWAY\MEDIAGATEWAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\PCSUITE\DATALAYER\DATALAYER.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\NOKIA\TOOLS\NCLTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\PCSUITE\SERVICES\SERVICELAYER.EXE

E:\NOWY FOLDER (2)\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\LOGOMANAGER\LMMPC.EXE

C:\LO-1238921791.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\VXH8JKDQ2.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\VXH8JKDQ6.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\VXH8JKDQ7.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WINOA386.MOD

E:\NOWY FOLDER (2)\DO WIRUSOW\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [MediaGateway] C:\Program Files\MediaGateway\MediaGateway.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Nokia Tray Application] C:\Program Files\Common Files\Nokia\Tools\NclTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [System] C:\WINDOWS\SYSTEM\kernels64.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [SystemTools] C:\WINDOWS\SYSTEM\kernels64.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8} (MediaGatewayX) - http://static.zangocash.com/cab/Zango/ie/bridge-c18.cab

==================================

Obejmuj poprawnie loga tagami

Pozdrawiam kuz5

  1. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu( linku TU).

  2. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  3. Skasować z dysku pliki i folder, które podkreśliłem na czerwono

  4. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  5. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

zastosuj Usuwanie tapety SpySheriff