Proszę o sprawdzenie loga!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:13:00, on 2006-02-08

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

D:\WINNT\System32\smss.exe

D:\WINNT\system32\winlogon.exe

D:\WINNT\system32\services.exe

D:\WINNT\system32\lsass.exe

D:\WINNT\system32\svchost.exe

D:\WINNT\system32\spoolsv.exe

D:\WINNT\System32\svchost.exe

D:\WINNT\system32\hidserv.exe

D:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

D:\WINNT\system32\regsvc.exe

D:\WINNT\system32\MSTask.exe

D:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

D:\WINNT\system32\svchost.exe

D:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

D:\Documents and Settings\MUSTANG\Moje dokumenty\Hijack\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINNT\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINNT\web\related.htm

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1136642148772

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - D:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O20 - Winlogon Notify: nwprovau - D:\WINNT\SYSTEM32\nwprovau.dll

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - D:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

Proszę też o porady dotyczące wolno wyłączającego się kompa(windows 2000 z service packiem 4). Jak skrócić czas wyłączającego się kompa?

Zrób defragmentację, oczyść rejestr którymś z programów:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

usuń tylko hijakciem