Proszę o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:16:48, on 2006-02-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:/WINDOWS/System32/smss.exe

C:/WINDOWS/system32/csrss.exe

C:/WINDOWS/system32/winlogon.exe

C:/WINDOWS/system32/services.exe

C:/WINDOWS/system32/lsass.exe

C:/WINDOWS/system32/svchost.exe

D:/PROGRAMY/Panda/TPSrv.exe

C:/WINDOWS/system32/svchost.exe

C:/WINDOWS/System32/svchost.exe

C:/WINDOWS/system32/svchost.exe

C:/WINDOWS/system32/svchost.exe

d:/programy/panda/firewall/PNMSRV.EXE

C:/WINDOWS/system32/spoolsv.exe

C:/WINDOWS/system32/nvsvc32.exe

D:/PROGRAMY/Panda/PavFnSvr.exe

C:/Program Files/Common Files/Panda Software/PavShld/pavprsrv.exe

D:/PROGRAMY/Panda/AntiSpam/pskmssvc.exe

D:/PROGRAMY/Panda/PsImSvc.exe

C:/WINDOWS/Explorer.EXE

C:/WINDOWS/System32/alg.exe

D:/PROGRAMY/TLEN/tlen.exe

D:/PROGRAMY/Panda/SRVLOAD.EXE

D:/DO MOHAA/TEAM SPEAK 2/TeamSpeak.exe

D:/PROGRAMY/Panda/PAVJOBS.EXE

C:/Documents and Settings/MACIEK/Pulpit/HijackThis.exe


R0 - HKCU/Software/Microsoft/Internet Explorer/Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM/../Run: [Rscmpt] C:/WINDOWS/system32/Rscmpt.exe

O4 - HKLM/../Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM/../Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM/../Run: [APVXDWIN] "D:/PROGRAMY/Panda/APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM/../Run: [SCANINICIO] "D:/PROGRAMY/Panda/Inicio.exe"

O4 - HKLM/../Run: [SunJavaUpdateSched] C:/Program Files/Java/jre1.5.0_02/bin/jusched.exe

O4 - HKCU/../Run: [Komunikator] D:/PROGRAMY/TLEN/tlen.exe

O4 - HKCU/../Run: [Gadu-Gadu] "D:/PROGRAMY/GADU GADU/gg.exe" /tray

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:/Program Files/Java/jre1.5.0_02/bin/npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:/Program Files/Java/jre1.5.0_02/bin/npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:/Program Files/Messenger/msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:/Program Files/Messenger/msmsgs.exe

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C2} (GameDesire Pool 9) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard9_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:/WINDOWS/SYSTEM32/avldr.dll

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:/WINDOWS/system32/nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - D:/PROGRAMY/Panda/PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:/Program Files/Common Files/Panda Software/PavShld/pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - D:/PROGRAMY/Panda/pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - PANDA SOFTWARE - D:/PROGRAMY/Panda/AntiSpam/pskmssvc.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software - d:/programy/panda/firewall/PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - D:/PROGRAMY/Panda/PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - D:/PROGRAMY/Panda/TPSrv.exe

Mam problem ze ściąganiem plików ze strony, bardzo słaby transfer. Ściągam z prędkością 0,1-1kb/s z czego dostawca internetu gwarantuje 50kb/s, inne osoby z mojej sieci nie mają takiego problemu. Tak samo jest w grach multiplayer, bardzo długo łączy mnie z serwerem, jak juz się połącze to mam ciągłe lagi i cały czerwony lagometer.

Posiadam Windows XP Professional + SP2, skanowałem dyski Pandą Platinum 2006 Internet Security ale nic nie wykryła.

Log wygląda OK =]

masz wszystko dobrze ustawione?

Nic nigdy nie zmieniałem i chodziło dobrze.