Proszę o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:37:28, on 2006-02-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\program files\java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\XP Tools\xptools.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\XP Tools\xptools.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Darek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.631\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\fdcatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] c:\windows\system32\nerocheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] c:\program files\java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [XP Tools] C:\Program Files\XP Tools\xptools.exe /min

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra button: FreshDownload - {92589BA9-F07F-4B62-873C-0008A20068B2} - C:\Program Files\FreshDevices\FreshDownload\fd.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4E18A356-9120-4B25-82EF-D1782F6C393D}: NameServer = 192.168.2.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{4E18A356-9120-4B25-82EF-D1782F6C393D}: NameServer = 192.168.2.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{4E18A356-9120-4B25-82EF-D1782F6C393D}: NameServer = 192.168.2.1

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag 2000 (OOD2000) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\OOD2000.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe


[code]

Złączono Posta : 13.02.2006 (Pon) 22:45

prosba o sprawdzenie loga, komp mi się poważnie muli ostatnio usunołem jakieś robaczki ale nadal coś jest nie tak jak powinno javascript:emoticon(’:cry:’)

Crying or Very sad

masz wyąłczony, zablokowany scriot java? - w ustawienaich przegladarki zobacz :wink:

poza javą wszystko ok. javascript:emoticon(’:-k’)

Think

Co do javy w Mozilli - zrób test javy - http://www.java.com/en/download/help/testvm.xml

Zobacz - http://www.mozillapl.org/forum/about-19 … a&start=12

test wypadł dobrze może to dodatek do ff No Script?

Niestety nie używałm za długo tej przegladarki :frowning:

dzieki za pomoc pozdrawiam :slight_smile: javascript:emoticon(’:-)’)

Smile