Prosze o sprawdzenie loga

prosze o sprawdzenie i wytlumaczenie jak mam postepowac w celu pozbycia sie problrmow

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:17:09, on 2006-02-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

D:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

D:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\winstall.exe

D:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

D:\DOCUME~1\PRZECI~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.735\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe D:\WINDOWS\system32\fservice.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "D:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] D:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] D:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Languages\EN\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=022206 serial=DR12CUD-0203385-SEH lang=EN

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [schost] D:\WINDOWS\svchos.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Desktop Search] "D:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = D:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1606893C-8580-455C-A6C9-EAB36049F6B8}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

z goty dziekuje

1 - Przenoszę zgodnie z tematem :evil:

2 - Jakich problemów ?

Co chwile sie wyswietla komunikat:

''Your computer is infected!

Windows has detect spyware infection!

It is recomendet to use special antispyware tools to prewent

data loss. Windows will now download and install the most

up-to-date antispyware for you.

Clik here to protect your computer from spyware!’’

Po kliknieciu na niego poprostu znika i po chwili pojawia sie ponownie przed skanowaniem antywirusowym kierowal mnie do programu spyscherif ktory nie dzialal i zostal usuniety przez antywirusa. Teraz skanowanie nic nie wykrywa a komunikatu nie moge sie pozbyc.

  1. Wyłanczasz przywracanie sysa

  2. Lecisz do awaryjnego

  3. Fixujesz w hijacku wpisy

  4. Pliki usuwasz ręcznie

  5. Daj loga jak będzie po wszystkim =]

[Poczytaj o usuwaniu fałszywej tapety =]](http://www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=31936&view=findpost&p=175003)

wielkie dzieki za pomoc :slight_smile:

a oto i log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:14:59, on 2006-02-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

D:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

D:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

D:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

D:\DOCUME~1\PRZECI~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX08.953\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "D:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] D:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] D:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Languages\EN\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=022206 serial=DR12CUD-0203385-SEH lang=EN

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = D:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1606893C-8580-455C-A6C9-EAB36049F6B8}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

Nie usunołeś tego:

=]

bo w trybie awaryjnym mi nie wyswietlilo

Usuwanie tapety SpySheriff zastosuj :wink: