Proszę o sprawdzenie loga!


(Potek2) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:58:21, on 2006-02-17

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\WINDOWS\PowerS.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\D4\D4.exe

D:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

D:\Program Files\AntiVirenKit professional\AVKService.exe

D:\Program Files\AntiVirenKit professional\AVKWCtl.exe

D:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

D:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

D:\DOCUME~1\Piotrek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.782\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] D:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] D:\Program Files\Odkurzacz 9 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Dimension4] D:\Program Files\D4\D4.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] D:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Szybkie dostosowywanie programu Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - D:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - D:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll

O16 - DPF: {1F831FAC-42FC-11D4-95A6-0080AD30DCE1} (InstaFred) - file://D:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\InstFred.ocx

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1115577647265

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {78AF2F24-A9C3-11D3-BF8C-0060B0FCC122} (AcDcToday) - file://D:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\AcDcToday.ocx

O16 - DPF: {AE56372C-B4F5-11D4-A415-00108302FDFD} (NOXLATE-BANR) - file://D:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\InstBanr.ocx

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) - file://D:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\AcPreview.ocx

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - D:\Program Files\AntiVirenKit professional\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - D:\Program Files\AntiVirenKit professional\AVKWCtl.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - D:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Unknown owner - D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe (file missing)

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Unknown owner - D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe (file missing)

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - D:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

Witam. Jak w temacie,ostatio samoistnie wyłączał sie komputer,być może z innych powodów,może sie przegrzewa, ale proszę o sprawdzenie.Mam też problem z odinstalowaniem programu BitDefender,nie ma na niego rady.Moze ktoś ma jakiś pomysł. Dzieki Złączono Posta : 18.02.2006 (Sob) 19:45Witam wszystkich pytanie jak w temacie.Ostatnio komp cos sie wylancza sam,wyskakiwal jakis niebieski ekran,z info ze sa jakies bledne aplikacje i prosi o odinstalowanie ostatnio dodanych programow. Dzieki z góry za pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:34:18, on 2006-02-18

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\WINDOWS\PowerS.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\D4\D4.exe

D:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

D:\Program Files\AntiVirenKit professional\AVKService.exe

D:\Program Files\AntiVirenKit professional\AVKWCtl.exe

D:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

D:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

D:\DOCUME~1\Piotrek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.735\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] D:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] D:\Program Files\Odkurzacz 9 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Dimension4] D:\Program Files\D4\D4.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] D:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Szybkie dostosowywanie programu Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - D:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - D:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll

O16 - DPF: {1F831FAC-42FC-11D4-95A6-0080AD30DCE1} (InstaFred) - file://D:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\InstFred.ocx

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1115577647265

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {78AF2F24-A9C3-11D3-BF8C-0060B0FCC122} (AcDcToday) - file://D:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\AcDcToday.ocx

O16 - DPF: {AE56372C-B4F5-11D4-A415-00108302FDFD} (NOXLATE-BANR) - file://D:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\InstBanr.ocx

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) - file://D:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\AcPreview.ocx

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - D:\Program Files\AntiVirenKit professional\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - D:\Program Files\AntiVirenKit professional\AVKWCtl.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - D:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Unknown owner - D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe (file missing)

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Unknown owner - D:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe (file missing)

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - D:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

(Wieliczka Marcin) #2

Nie no w logu nic nie widać =]

Tylko to ciachnij:


(Gutek) #3

i co zrobiłęś ? Wiecej informacji?

Masz teraz tylko AntiVirenKit

odinstalowałes BitDefender-a i Pandę? Jka tak to Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz

BitDefender Scan Server, BitDefender Desktop Update Service, Panda Firewall Service, Panda anti-virus service, BitDefender Virus Shield i BitDefender Communicator a foldery recznie po tym :wink:


(Potek2) #4

Dzieki za info Gutek, programy wydaja sie odinstalowane,tzn jak przeszukuje kompa,to nie ma zadnych plikow i folderow z nazwami tych programow,ale pozostaje jeden problem,a mianowicie nie moge odinstalowac wpisu bitdefender z “odinstaluj programy” wciaz pozostaje wpis -bitdefender 22 MB,jak chcem to usunac to wyskakuje komunikat.i na tym konczy sie deinstalacja.Dzieki z góry za pomoc.

4ryw56kzbq8pgapem.jpg

3f3fi6y3l9k7whhom.jpg


(Gutek) #5

D:\Program Files\ Softwin \BitDefender9 usunołeś folder?

Usuń też D:\WINDOWS\ Installer :wink:


(Potek2) #6

Gutek nie mam tych folderów o ktorych napisales,juz wczesniej wykasowalem-to dziwne a Bigdefender jak byl tak jest.Niewiem co to jest


(Gutek) #7

Zrób Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177 albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509