Proszę o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 01:22:01, on 2006-02-19 

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\Program Files\internetowe\Avast\aswUpdSv.exe 

C:\WINDOWS\Explorer.EXE 

C:\Program Files\internetowe\Avast\ashServ.exe 

C:\Program Files\internetowe\CfosSpeed\cFosSpeed.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe 

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe 

C:\Program Files\internetowe\CfosSpeed\spd.exe 

C:\WINDOWS\mswmf32.exe 

C:\WINDOWS\netconf32.exe 

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\PROGRA~1\INTERN~2\Avast\ashDisp.exe 

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe 

C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\lxcgmon.exe 

C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\ezprint.exe 

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe 

C:\WINDOWS\System32\dcpz.exe 

C:\WINDOWS\System32\oleupdate.exe 

C:\WINDOWS\System32\xody.exe 

C:\WINDOWS\System32\lcps.exe 

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe 

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe 

C:\Program Files\internetowe\Avast\ashWebSv.exe 

C:\WINDOWS\System32\lxcgcoms.exe 

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe 

C:\Program Files\internetowe\gadu-gadu\gg.exe 

C:\Program Files\niezbedne\Winamp\Winamp.exe 

C:\Program Files\internetowe\Mozilla Firefox\mozilla.exe 

C:\Program Files\niezbedne\WinRar\WinRAR.exe 

C:\DOCUME~1\Pablo\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.407\HijackThis.exe 


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\niezbedne\Adobe Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll 

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx 

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup 

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install 

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit 

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\internetowe\CfosSpeed\cFosSpeed.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon 

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\INTERN~2\Avast\ashDisp.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WOOKIT] C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\niezbedne\Daemon Tools\daemon.exe" -lang 1033 -noicon 

O4 - HKLM\..\Run: [LXCGCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCGtime.dll,_RunDLLEntry@16 

O4 - HKLM\..\Run: [lxcgmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\lxcgmon.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\ezprint.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s 

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd 

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [dcpz] C:\WINDOWS\System32\dcpz.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Win Update] C:\WINDOWS\System32\oleupdate.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Windows ASN3 Services] xody.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [lcps] C:\WINDOWS\System32\lcps.exe 

O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows ASN3 Services] xody.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\internetowe\gadu-gadu\gg.exe" /tray 

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\niezbedne\Adobe Acrobat\Reader\reader_sl.exe 

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\niezbedne\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE 

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\NIEZBE~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1139313561790 

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1139313471150 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{09AE49BC-51BF-4AF3-9C6D-FF4B50A50D5D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\internetowe\Avast\aswUpdSv.exe 

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\internetowe\Avast\ashServ.exe 

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\internetowe\Avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\internetowe\Avast\ashWebSv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\internetowe\CfosSpeed\spd.exe" -service (file missing) 

O23 - Service: lxcg_device - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lxcgcoms.exe 

O23 - Service: mswmf32 - Unknown owner - C:\WINDOWS\mswmf32.exe 

O23 - Service: netconf32 - Unknown owner - C:\WINDOWS\netconf32.exe 

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz mswmf32 i netconf32

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu.

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked.

  4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 18:15:48, on 2006-02-20 

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\Program Files\internetowe\Avast\aswUpdSv.exe 

C:\WINDOWS\Explorer.EXE 

C:\Program Files\internetowe\Avast\ashServ.exe 

C:\Program Files\internetowe\CfosSpeed\spd.exe 

C:\Program Files\internetowe\CfosSpeed\cFosSpeed.exe 

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\PROGRA~1\INTERN~2\Avast\ashDisp.exe 

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe 

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe 

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe 

C:\Program Files\niezbedne\Adobe Acrobat\Reader\reader_sl.exe 

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe 

C:\Program Files\internetowe\Avast\ashWebSv.exe 

C:\WINDOWS\System32\lxcgcoms.exe 

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe 

C:\Program Files\internetowe\Mozilla Firefox\mozilla.exe 

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe 

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe 

C:\DOCUME~1\Pablo\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.609\HijackThis.exe 


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\niezbedne\Adobe Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll 

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx 

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup 

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install 

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit 

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\internetowe\CfosSpeed\cFosSpeed.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon 

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\INTERN~2\Avast\ashDisp.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WOOKIT] C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\niezbedne\Daemon Tools\daemon.exe" -lang 1033 -noicon 

O4 - HKLM\..\Run: [LXCGCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCGtime.dll,_RunDLLEntry@16 

O4 - HKLM\..\Run: [lxcgmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\lxcgmon.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s 

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd 

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\internetowe\gadu-gadu\gg.exe" /tray 

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\internetowe\Skype\Skype.exe" /nosplash /minimized 

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\niezbedne\Adobe Acrobat\Reader\reader_sl.exe 

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\niezbedne\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE 

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\NIEZBE~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1139313561790 

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1139313471150 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{09AE49BC-51BF-4AF3-9C6D-FF4B50A50D5D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\internetowe\Avast\aswUpdSv.exe 

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\internetowe\Avast\ashServ.exe 

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\internetowe\Avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\internetowe\Avast\ashWebSv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\internetowe\CfosSpeed\spd.exe" -service (file missing) 

O23 - Service: lxcg_device - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lxcgcoms.exe 

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Oto nowy Log. Nie wszystko moglem wykonac:

1 wyłaczyłem w services.msc dwie rzeczy, ale tam nic nie trzeba bylo zatrzymywać

2 dwoch ostatnich wpisów nie bylo już w HIJACKTHIS

3 trzeciego i i piątego pliku nie mogłem usunąć (nie moglem znaleźć)

Już czysto - sciagnij Ewido zrób update - http://www.ewido.net/en/ i przeskanuj