Proszę o sprawdzenie loga

Moim problemem są wirusy w kułko wyskakują te same, mialem mks-a jeden wiruski zdażał sie raz na 3 dni teraz zmienilem na noda32, o wlasnie przed chwila i zrobilem scana dysków po 3 min pojawiło sie ze 50 oczywiście naciskalem delete i tak przez 15 min, a jak się okazało usunąłem połowe swoich najlepdzych programików :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning:

dlatego

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:03:58, on 2006-02-21

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\acs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

E:\PROGRAMY\zainstalowane\winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

E:\PROGRAMY\ZAINST~1\SPYWAR~1\swdoctor.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

E:\PROGRAMY\zainstalowane\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\DOCUME~1\Norbert\USTAWI~1\Temp\8695426.tmp

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\Norbert\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - E:\PROGRAMY\zainstalowane\FreshDownload\fdcatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - E:\PROGRAMY\ZAINST~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Accoona Search Assistant - {944864A5-3916-46E2-96A9-A2E84F3F1208} - (no file)

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - E:\PROGRAMY\ZAINST~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\PROGRAMY\zainstalowane\winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] E:\PROGRAMY\ZAINST~1\SPYWAR~1\swdoctor.exe /Q

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://E:\PROGRAMY\ZAINST~1\OFFISE\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - E:\PROGRAMY\ZAINST~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRAMY\ZAINST~1\OFFISE\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe (file missing)

O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\acs.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - E:\PROGRAMY\zainstalowane\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe (file missing)

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - E:\PROGRAMY\zainstalowane\tuneup\WinStylerThemeSvc.exe

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuń te wpisy, pogrubione pliki/folder usuń ręcznie: