Prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:30:05, on 06-03-04

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\PCSUITE\DATALAYER\DATALAYER.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\NOKIA\TOOLS\NCLTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\IRMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PAYTIME.EXE

C:\WINDOWS\IRXFER.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\PCSUITE\SERVICES\SERVICELAYER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

D:\DO WIRUSOW\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Nokia Tray Application] C:\Program Files\Common Files\Nokia\Tools\NclTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IrMon] IrMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\paytime.exe

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

To nie jest cały log.

Wklej całego. :slight_smile:

cwaniak69 obejmuj całego loga tagami, a nie tylko jego część

Na przyszłość pisz jaki jest powód zamieszczenia loga, w przeciwnym razie takie tematy bedą leciały do śmietnika

Cały

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku