Proszę o sprawdzenie loga

Proszę o sprawdzenie loga… :lol:

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 08:58:08, on 2004-09-03

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\Ctsvccda.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\CiDial\CiDial.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\wojtek\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Mirabilis ICQ] C:\Program Files\ICQ\ICQNet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZNxmk044

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: ICQ Pro - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\Program Files\ICQ\ICQ.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\Program Files\ICQ\ICQ.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.8.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093279395200

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F176BFC8-F348-40AE-88D0-143A0FFC7802}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

Wył.przywracanie z systemu.

Start do trybu awaryjnego.

Usuń

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01 

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE 

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZNxmk044 

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.8.cab

Start >uruchom - wpisz>msconfig

Na zakładce uruchamianie odhacz : UpdReg.

Reszta jes tam zbadna :dumprep 0 -k ,gg, tlen,Nero,msjava,nwiz,jusched

CloneCD. Wszystko to spowalnia ci system na starcie . Można to teraz

włączać ręcznie w miarę porrzeb.

Restart kompa

Znajdz jeszcze na dysku i kluczach tego UpdReg.Szukaj w plikach ukrytych.

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  • plik wirusa Worm.Sasser. Tryb awaryjny - usuń z tego folderu plik C:\WINDOWS\system32\ lsass.exe.

INFO. o ISASS

Usługa LSASS (Local Security Authority Subsystem Service) udostępnia interfejs do zarządzania lokalnymi zabezpieczeniami, uwierzytelnianiem domen oraz procesami usługi Active Directory. Usługa ta obsługuje uwierzytelnianie dla klienta i dla serwera. Zawiera także funkcje, które służą do obsługi narzędzi usługi Active Directory.

Proces Lsass.exe odpowiada m.in. za zarządzanie uwierzytelnianiem domeny urzędu zabezpieczeń lokalnych i zarządzanie usługą Active Directory. Proces ten obsługuje uwierzytelnianie zarówno klienta, jak i serwera, a także steruje aparatem usługi Active Directory. Proces Lsass.jest odpowiedzialny za dzialanie nastepujacych skladnikow:

-Urząd zabezpieczeń lokalnych

-Usługa Logowanie do sieci

-Usługa Menedżer kont zabezpieczeń

-Usługa Serwer LSA

-Protokół SSL (Secure Sockets Layer)

-Protokół uwierzytelniania Kerberos v5

-Protokół uwierzytelniania NTLM

wiec to jest skladnik systemu (Windows) i nienalezy go usuwac

Kamcia_18 a no rzeczywiście - mój błąd. Zwracam honor. :oops:

Dzieki wszystkim za pomoc! :slight_smile:

Mam pytanko co właśnciwie robi UpdReg.EXE??

Za co odpowiada?

UpdReg (przypominacz rejestracji Creativa) jest nieszkodliwy ale zbędny. Wyłącz msconfigiem i git.

Co do usuwania hijackiem

:wink: