Proszę o sprawdzenie loga


(Shirlej) #1
Avast wykrył mi wirusa w pamięci przeskanowałam wszystkie pliki i chciałam usunąc wirusa i sie nie dało odmowa dostępu przeniosłam je do kwarantanny i nie wiem czy mam jeszcze coś groznego proszę o sprawdzenie  


Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:10:17, on 2006-05-16

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\netconf32.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\win32host.exe

C:\WINDOWS\System32\winsystems.exe

C:\WINDOWS\System32\win32bootcfg.exe

C:\WINDOWS\System32\win32update.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\MediaGateway\MediaGateway.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\System32\winzip.exe

C:\WINDOWS\System32\mssecure.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Ewelina\inne\EWA\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\openoffice\program\soffice.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

D:\Ewelina\inne\EWA\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\System32\mssvcc.exe

C:\Documents and Settings\Kulka\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 26 dla hijackthis1.99.1.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\ewelina\ewelina\ewa\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [winsystems25] winsystems.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Core Kernel Update] C:\WINDOWS\System32\win32bootcfg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Win32 Kernel Update] C:\WINDOWS\System32\win32update.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [MediaGateway] C:\Program Files\MediaGateway\MediaGateway.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeReaderPro] winzip.exe

O4 - HKLM\..\Run: [secures23] mssecure.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [winsystems25] winsystems.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [AdobeReaderPro] winzip.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [secures23] mssecure.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Ewelina\inne\EWA\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.0.lnk = C:\Program Files\openoffice\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BA63EB31-007F-4652-A7D2-9B52741DFEA0}: NameServer = 195.114.161.61

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: netconf32 - Unknown owner - C:\WINDOWS\netconf32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Win32 Kernel Update (Win32Kernel) - Unknown owner - C:\WINDOWS\win32host.exe

====================================

A gdzie jest opis problemu :?

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Pozdrawiam kuz5


(Gblade) #2

Ściągnij Windows Woorms Door Cleaner, odpal>>>zmień wszystkie znaczki z disable na enable>>>po użyciu narzedzia wymagany jest reset kompa.

1.Startujesz do trybu awaryjnego

2.Wyłanczasz przywracanie systemu (tylko Me/Xp)

3.Kasujesz wpisy w HijackThis

4.Kasujesz pogrubione pliki/foldery

5.Dajesz nowy log z hjt + log z Silent Runners

Pliki, których lokalizacji nie widać znajdują się w C:\WINDOWS\System32\


(Shirlej) #3

wszystko robiłam zgodnie ze wskazówkami ale wszystko mi zostało


(Bbieniol) #4

Wyłączasz przywracanie systemu:

Włączasz tryb awaryjny:

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługe Win32 Kernel Update i netconf32

Otwórz hijackthis --> open misc tools section --> delete a NT service --> wpisz Win32Kernel i ok

Odpalasz Hijacka --> do a system scan only i zaznaczasz wpisy:

I klikasz na dole "fix checked" :slight_smile:

Usuwasz ręcznie z dysku folder:

C:\Program Files\ MediaGateway

Uruchamiasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\system32\eraseme_06400.exe

C:\WINDOWS\win32host.exe

C:\WINDOWS\netconf32.exe

C:\WINDOWS\System32\winzip.exe

C:\WINDOWS\System32\mssecure.exe

C:\WINDOWS\System32\mssvcc.exe

C:\WINDOWS\System32\winsystems.exe

C:\WINDOWS\System32\win32update.exe

C:\WINDOWS\System32\win32bootcfg.exe

Klikasz X i restart kompa (restart dopiero po usunięciu ostatniego pliku) :slight_smile:

Skan EWIDO po update :slight_smile:

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Shirlej) #5

zrobiłam wszystko tak jak instrukcja mój log:


(Myszonus) #6

Wywalasz w Hijacku. Uruchamiasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on reboot, w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\win32host.exe


(Kuz5) #7

Wpis 023 innaczj sie usuwa:

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz usługę Win32 Kernel Update następnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz Win32Kernel => Ok i zresetuj komputer.

Ten plik również usuń:

Po wykonaniu w/w czynoości, wklej kontrolnie oba logi

Nie zapominaj o tagach QUOTE lub CODE


(Shirlej) #8

juz jest dobrze?

nie moge usunąć tego pliku win32host nie wiem dlaczego?

Złączono Posta : 17.05.2006 (Sro) 14:03

a teraz robiłam zgodnie z instrukcją


(Kuz5) #9

Do skasowania

Plik na czerwono usuwasz recznie (jeżeli bedzie problem to KillBoxem) a wpisy w HijackThis

Poza tym jest ok

Jeszcze raz przypominam, pamietaj o tagach, bo nie bede za każdym razem poprawiał ci logi :?