Prosze o sprawdzenie loga


(Ewelcya) #1

na czacie ktos nastraszyl mnie ze wlasnie wlamal mi sie do kompa,i teraz nie dziala mi gg, wiec prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:17:19, on 2006-05-22

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\PROGRA~1\MediaKey\KPDrv4XP.EXE

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-watch.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe

C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\FastTVSync\FastTVSync.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo UnInstaller Platinum Suite\UIWatcher.exe

C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\MarBit\ALLPlayer\ALLPlayer.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

K:\Ewelka\Nowy folder\Pikczer 0.0.4.1\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [MediaKey] C:\PROGRA~1\MediaKey\MMKeybd.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [USBKBDrv] C:\PROGRA~1\MediaKey\KPDrv4XP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Encrypted Disk Auto Mount] rundll32.exe edshell.dll,MountAll

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-watch] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-watch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [FastTVSync] "C:\Program Files\Common Files\InterVideo\FastTVSync\FastTVSync.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID NAV /CMDLINE "REBOOT"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTAvTray] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\CTAvTray.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [UIWatcher] C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo UnInstaller Platinum Suite\UIWatcher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\bulletproofsoft.com\bps spyware & adware remover\apptoport.dll' missing

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {6E5A37BF-FD42-463A-877C-4EB7002E68AE} (Housecall ActiveX 6.5) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0AD36E32-4100-4053-BD78-8D83B38B1064}: NameServer = 62.233.181.106,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0AD36E32-4100-4053-BD78-8D83B38B1064}: NameServer = 62.233.181.106,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0AD36E32-4100-4053-BD78-8D83B38B1064}: NameServer = 62.233.181.106,194.204.159.1

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: crauto - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

O23 - Service: IMountSRV - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PMounter - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PMounter.exe

O23 - Service: QIS - Unknown owner - C:\DOCUME~1\Martyna\USTAWI~1\Temp\QIS.exe (file missing)

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

====================================

Mogłeś kontynuować ten temat

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=77562

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Pozdrawiam kuz5


(Bbieniol) #2

Usuń w Hijacku ten wpis:

Poza tym czysto :slight_smile:

Wyczyść folder TEMP (w trybie awaryjnym), czyli Start --> uruchom --> cmd i wpisujesz:

Przeczyść rejestr (polecam do tego RegCleaner 4.3.0.780), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzbne przy autostarcie programy :slight_smile:

Przed chwilką nikomu nie działało gg, więc mysle że teraz powinno działać :slight_smile: