Proszę o sprawdzenie LOGA


(Lothriel) #1

Dokładnie chodzi o to, że dzisiaj zostałem niejako zmuszony do użycia narzędzia przywracanie systemu - pewnie rejestr także mam przywrócony, a niedawno używałem hijakcthis - więc nie wiem, czy mam teraz czysto czy nie:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:21:11, on 2006-05-25

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

C:\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

D:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

D:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Pliki Mozilli\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "D:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - D:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - D:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

===========================================

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Pozdrawiam kuz5


(Gblade) #2

log czysty


(Lothriel) #3

To dobrze :slight_smile: Ech zapora systemowa mi sie sama wyłączyła i tylko przywracanie systemu pomogło, a i Regmechanic musiałem przejechać bo jakaś usługa posłaniec się włączyła - użyłem i jest ok.