Proszę o sprawdzenie loga!


(Judith8) #1

W związku z tym, że ktoś mi polecił sprawdzić loga, przez to, że gg mi znika, wklejam go tutaj:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:49:14, on 2006-06-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\S24EvMon.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\Programiki\opera.exe

C:\Programiki\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\WACICI~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.511\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeHelper Class - {A491D208-B353-490F-B81A-A8A3DC97042D} - "C:\WINDOWS\system32\smiehlp.dll (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\PowerGG.exe"

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\windows\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\windows\System32\shdocvw.dll

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\windows\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Critical System Service BootDrv (BootDrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\BootDSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\S24EvMon.exe

Dziękuję za ewentualne sugestie.

====================================

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Pozdrawiam kuz5


(Bbieniol) #2

W Hijacku kasujesz te wpisy:

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługe Critical System Service BootDrv

Otwórz hijackthis --> open misc tools section --> delete a NT service --> wpisz BootDrv i ok

W Hijacku kasujesz ten wpis:


(Judith8) #3

dzięki wielkie, wykasowałam.Ten wpis mógł coś powodować?


(Bbieniol) #4

Raczej to nie powodowało zamykania gg, więc trzeba myśleć dalej... :roll:

Odinstaluj gg --> przeczyść rejestr programem jv16 PowerTools 1.3.0.195 --> usuń folder gadu-gadu --> zainstaluj na nowo :slight_smile: