Proszę o sprawdzenie loga


(Jastrzab8) #1

Proszę o sprawdzenie jaknajszybciej loga.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:17:17, on 2006-06-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\atmclk.exe

C:\WINDOWS\system32\dcomcfg.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\TotalRecorder\TotRecSched.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fpdisp5a.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis2a.exe

C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Graficzne\Adobe Photoshop Elements\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program Files\Cobian Backup 7\cbs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\Graficzne\Adobe Photoshop Elements\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Kowalski\Pulpit\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Nothing - {686a161d-5bd1-4999-8832-6393f41e564c} - C:\WINDOWS\system32\hp100.tmp

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {BBE59AF5-EE22-4A3A-AB26-3F774D1B4216} - C:\PROGRA~1\FOLDER~1\FOLDER~1.DLL

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [TotalRecorderScheduler] C:\Program Files\TotalRecorder\TotRecSched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FinePrint Dispatcher v5] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fpdisp5a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [pdfFactory Pro Dispatcher v2] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis2a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [Cobian Backup 7 Interface] "C:\Program Files\Cobian Backup 7\cobui.exe" -service

O4 - HKLM\..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Norton SystemWorks] "C:\Program Files\Norton SystemWorks\cfgwiz.exe" /GUID {05858CFD-5CC4-4ceb-AAAF-CF00BF39736A} /MODE CfgWiz

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O23 - Service: Adobe Active File Monitor (AdobeActiveFileMonitor) - Unknown owner - E:\Graficzne\Adobe Photoshop Elements\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Cobian Backup 7 service (CobBackup7) - Luis Cobian - C:\Program Files\Cobian Backup 7\cbs.exe

O23 - Service: Usługa Auto-Protect w programie Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Photoshop Elements Device Connect (PhotoshopElementsDeviceConnect) - Unknown owner - E:\Graficzne\Adobe Photoshop Elements\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

(Bbieniol) #2

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku (w razie problemów z usuwaniem plików użyj narzędzia KillBox):

Użyj narzędzia --> SmitFraudFix

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Jastrzab8) #3

SmitFraudFix v2.60

Scan done at 18:51:49,79, 2006-06-14

Run from C:\Documents and Settings\Kowalski\Pulpit\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

Fix ran in safe mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

C:\WINDOWS\system32\hzclqhc.dll FOUND !

C:\WINDOWS\system32\ld????.tmp FOUND !

C:\WINDOWS\system32\ot.ico FOUND !

C:\WINDOWS\system32\regperf.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\simpole.tlb FOUND !

C:\WINDOWS\system32\stdole3.tlb FOUND !

C:\WINDOWS\system32\ts.ico FOUND !

C:\WINDOWS\system32\1024\ FOUND !

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32\LogFiles

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Kowalski\Application Data

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» E:\ZDYSKU~1\Ulubione

E:\ZDYSKU~1\Ulubione\Antivirus Test Online.url FOUND !

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files

C:\Program Files\SpywareQuake.com\ FOUND !

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Moja bieľĄca strona g˘wna"

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!


(Bbieniol) #4

Wrzuć logi z Hijacka i Silenta :slight_smile:


(Kuz5) #5

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

SmitFraudFix znalazł pare plików, wiec teraz wejdz w tryb awaryjny, odpal go i uzyj opcji numer 2 (Clean)

I dopiero wtedy wklej oba logi