Proszę o sprawdzenie loga

Witam, ostatnio mi komp zaczął się strasznie zacinać, a w szczególności internet ;/ Proszę więc o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:28:37, on 2006-08-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe

D:\WINDOWS\Dit.exe

D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\DOCUME~1\KubVard\DANEAP~1\SMBOLS~1\iexplore.exe

D:\WINDOWS\??mantec\m?iexec.exe

D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

E:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

D:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

D:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe

D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

D:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

D:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

D:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Documents and Settings\KubVard\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: Peer2Mail Toolbar Helper - {4FB971C4-99FB-480d-BA3F-55B8263010FB} - D:\Program Files\Peer2Mail Toolbar\v2.0.0.0\Peer2Mail_Toolbar.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Peer2Mail Toolbar - {43F2A7F9-06F6-48a5-B0DC-8530BF29CE66} - D:\Program Files\Peer2Mail Toolbar\v2.0.0.0\Peer2Mail_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] D:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb11.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] D:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "D:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] E:\Corel\Corel Graphics 12\Languages\PL\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=080206 serial=DR12WNG-4342981-SQN lang=PL

O4 - HKLM\..\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] D:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD06] D:\Program Files\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon06] D:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] D:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Zinio DLM] D:\Program Files\Zinio\ZinioDeliveryManager.exe /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [AXVenore] "D:\Program Files\AXVenore\AXVenore.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Saos] "D:\DOCUME~1\KubVard\DANEAP~1\SMBOLS~1\iexplore.exe" -vt yazb

O4 - HKCU\..\Run: [Skr] D:\WINDOWS\??mantec\m?iexec.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PSHope] "D:\Program Files\PSHope\PSHope.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "D:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized

O4 - Startup: Y'z ToolBar.lnk = D:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = E:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Program Files\HP\digital imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = D:\Program Files\HP\digital imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = D:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7F043235-F7BF-43AA-AABE-0735278E49EC}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Filter: text/html - {994D478A-45D0-4DB4-AE27-738B1E346E99} - D:\Program Files\Batty\Batty.dll

O20 - AppInit_DLLs: dllhost.dll D:\WINDOWS\system32\dllhost.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Usługa Auto-Protect w programie Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

Zmień tytuł tematu na konkretny

Pozdrawiam Gutek2222

Witam,

1.Startujesz do trybu awaryjnego

2.Wyłanczasz przywracanie systemu (tylko Me/Xp)

3.Kasujesz wpisy w HijackThis

4.Kasujesz pogrubione pliki/foldery

5.Dajesz nowy log z hjt + log z Silent Runners