Prosze o sprawdzenie loga

mam maly problem, poniewaz jak czasami wlaczam jakis programik wyskakuje mi niebieskie okienko i nastepnie restartuje mi sie komp.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:53:19, on 2006-11-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\sstray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I3T1.EXE

C:\WINDOWS\BricoPacks\Longhorn Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Longhorn Inspirat\YzToolBar\YzToolBar.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\UKASZ~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.969\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C45 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I3T1.EXE /P23 "EPSON Stylus C45 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C45"

O4 - HKCU\..\Run: [Stefan] C:\Program Files\INTERIAPL\Stefan\Stefan.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Longhorn SideBar] C:\WINDOWS\SideBar\SideBar.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Longhorn Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O4 - Startup: Y'z Toolbar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Longhorn Inspirat\YzToolBar\YzToolBar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{69B1C276-43BD-4C61-91AF-C58E775AA577}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

z gory dzieki

Log masz ok.

Jakie niebieskie okienko się pojawia? Może tzw. bluescreen? Skoro masz takie problemy i ze względu na ten wpis:

proszę zdebugować błąd. Tutaj jest opisane w jaki sposób.

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222