Prosze o sprawdzenie loga

Zrobiłem defragmentacj dysków i bardzo mi muli kompa.Proszę o pomoc.Co mam usunąć. :oops: :oops:

Mój Log:

Logfile of HijackThis v1.98.0

Scan saved at 07:52:46, on 2004-12-05

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\Pavsrv51.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\cFos\cFosDNT.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\TATA\Programy [instalki]\CoolTabs\CoolTabs.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe

C:\Program Files\BT Engine\btengine.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE

D:\TATA\Programy [instalki]\BitComet\BitComet.exe

D:\TATA\hijackthis[+dll]\hijackthis[+dll]\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM…\Run: [jv16PT_Script_Runner_0] C:\Program Files\jv16 PowerTools\jv16 PowerTools.exe -Script “C:\Program Files\jv16 PowerTools\Scripts\Jaro.jvb”

O4 - HKLM…\Run: [APVXDWIN] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE” /s

O4 - HKLM…\Run: [cFosDNT] C:\Program Files\cFos\cFosDNT.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - Startup: CoolTabs.lnk = D:\TATA\Programy [instalki]\CoolTabs\CoolTabs.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\TATA\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSJAVA.DLL

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSJAVA.DLL

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\TATA\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: Win32 Classes -

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v … 2165800919

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{5A5A162E-C5DA-451A-B796-C3E2414559C1}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

Defragmentacja dysku nie ma najmniejszego znaczenia jeśli chodzi o zawartość loga HT. Więc jeżli log był wcześniej sprawdzony i zastosowałeś sie do porad udzielonych przez forumowiczów po defragmentacji jego zawartość na 100% się nie zmieniła.

Jeszcze raz powtórzę zainstaluj Service Packa w wersji co najmniej 1a + krytyczne poprawki.

Zainstalowałem Service Pack 2 dla Win XP i proszę osprawdzenie loga,czy wszystko jest o.k. :oops: :oops:

Logfile of HijackThis v1.98.0

Scan saved at 23:30:31, on 2004-12-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\Pavsrv51.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\apvxdwin.exe

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Acronis\TrueImage\TrueImageMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\cFos\cFosDNT.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

D:\TATA\PROGRAMY [instalki]\eMule\emule.exe

D:\TATA\PROGRAMY [instalki]\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\TATA\hijackthis[+dll]\hijackthis[+dll]\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM…\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [Acronis True Image Monitor] “C:\Program Files\Acronis\TrueImage\TrueImageMonitor.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Acronis Scheduler2 Service] “C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [APVXDWIN] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE” /s

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [cFosDNT] C:\Program Files\cFos\cFosDNT.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU…\Run: [cFos - Tip of the Day] C:\Program Files\cFos\setup.exe -tipoftheday 1 -type1

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: Win32 Classes -

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{A575B5DB-A6F4-4CF7-BD39-85CFFCB84A54}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

Jak powyżej.Pliiiiiiis. :oops: :oops:

Jaro powiedz mi ile jeszcze założysz topiców ze swiom logiem ??

Ten zamykam. :twisted: :twisted: :twisted: