Prosze o sprawdzenie loga


(Gegus Sanok) #1

Bardzo prosze o sprawdzenie loga czy jest w nim wszystko w porzadku.

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 08:38:24, on 2004-12-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Webroot\Accelerate\accelerate.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe

C:\Program Files\irPC\irPC.exe

C:\Program Files\MemTurbo30\MemTurbo.exe

C:\Program Files\MSI\i-Speeder\i-Speeder.exe

C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\ABRegMon.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\Netsvst.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\WinPatrol.exe

C:\Documents and Settings\gegus\Pulpit\hijackthis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = +w

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: NavErrRedir Class - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IE 4.x-5.x BHO in ObjectPascal - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000} - D:\MarBit\TOOLS\IEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: C:\WINDOWS\lbbho.dll - {C3A3AA34-BEA4-413F-A814-8703E3B0A54F} - (no file)

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Accelerate] C:\Program Files\Webroot\Accelerate\accelerate.exe /S

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinPatrol] C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\winpatrol.exe

O4 - HKCU..\Run: [spamihilator] "C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ProtoWall] C:\Program Files\Dudez\ProtoWall\ProtoWall.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [DriveLED] C:\Program Files\OO Software\DriveLED\oodled.exe

O4 - HKCU..\Run: [bitComet] "D:\BitComet\BitComet.exe"

O4 - HKCU..\Run: [NetMonSVStat] C:\Program Files\MKS\Bin\netsvst.exe

O4 - Startup: Diskeeper 9 Server Enterprise Edition Registration.lnk = C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\ESIRegister.exe

O4 - Startup: irPC.lnk = C:\Program Files\irPC\irPC.exe

O4 - Startup: MemTurbo.lnk = C:\Program Files\MemTurbo30\MemTurbo.exe

O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe

O4 - Global Startup: PC Alert 4.lnk = C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe

O8 - Extra context menu item: Analizuj za pomocą LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\Parser.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając kreatora LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\Wizard.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\AddUrl.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - D:\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file. ... 002feb2f13

O16 - DPF: {4E330863-6A11-11D0-BFD8-006097237877} (InstallFromTheWeb ActiveX Control) - http://tw.msi.com.tw/autobios/client/iftwclix.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 4062643640

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab


(Ppituch) #2

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = +w

O2 - BHO: NavErrRedir Class - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O2 - BHO: C:\WINDOWS\lbbho.dll - {C3A3AA34-BEA4-413F-A814-8703E3B0A54F} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

-ściągasz http://www.spychecker.com/program/coolwebshredder.html

-skanujesz gdy masz wyłączoną przeglądarkę internetową


(Xiao19) #3

kasujesz tak /tryb awaryjny/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = +w

O2 - BHO: NavErrRedir Class - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

[incrediFind variant] >1.)

O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

[My Way Speedbar] >2.)

O2 - BHO: C:\WINDOWS\lbbho.dll - {C3A3AA34-BEA4-413F-A814-8703E3B0A54F} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

(uzywasz zostawiasz /NIE/ kasujesz)

1.)

do wpisu

O2 - BHO: NavErrRedir Class - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

[incrediFind variant] - ostra wartosc/odmiana szpiega wariantu

by eUniverse.com.

Usuwasz autom.

Start/Panel Sterowania/Dodaj lub usun programy/

wywalasz/usuwasz progs 'KeenValue'

oraz 'PowerSearch toolbar for IE'

mozesz uzyc do tego jv16PowerTols

dalej

Usuwasz recznie

start/Uruchom.../ cmd (DOS command prompt window)

wpisujesz i wywalasz 3 warianty tego szpiega (patrz nizej)

1.) wariant

cd "%WinDir%\System"

regsvr32 /u "\Program Files\Incredifind\BHO\BHO.dll"

regsvr32 /u "\Program Files\PowerSearch\Toolbar\pwrs0rbi.dll"

2.) wariant

cd "%WinDir%\System"

regsvr32 /u "\Program Files\Incredifind\BHO\IncFindBHO.dll"

3.) wariant

cd "%WinDir%\System"

regsvr32 /u "\Program Files\Incredifind\BHO\IncFindBHO170.dll"

nastepnie

Odszukujesz/wywalasz z rejestru

wpisy key

start/Uruchom.../ regedit odszukujesz wartosc klucza

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.

usuwasz z niego wpisy

HKEY_CURRENT_USER\Software\Visicom Media\PWRS0RBI

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\eUniverse

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KeenValue

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\updater

kasujesz jeszcze pozostalosci

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

restart systemu

odnajdujesz w Program Files\Common Files folder.

i wywalasz folder

'KeenValue' ('SearchUpgrader')

w Program Files foldery

jak sa 'PowerSearch', 'Incredifind' oraz 'Dynamic Toolbar\PWRS0RBI'.

Zabezpieczenie

Ustawiasz w przegladarce IE tak

Narzedzia/Opcje internetowe/Zabezpieczenia

i dac w Poziom niestandardowy Resetuj do: Wysoki - Resetuj

(ok)

Wylaczysz w ten sposob calkowicie ActiveX przez ktore zlapales wlasnie tego smiecia co wyzej

mozesz zabezpieczyc IE stosujac SpywareBlaster

http://majorgeeks.com/download2859.html

jesli nadal chcesz korzystac np. ze skanerow AV

spowrotem dajesz Resetuj do: Sredni - Resetuj

2.)

do wpisu

O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

[My Way Speedbar] - pasek wyszukiwarki w IE homepage-/search-hijacker; zawierajacy elementy szpiegujace (zagrozenie srednie)

Usuwasz autom.

Start/Panel Sterowania/Dodaj lub usun programy/

wywalasz/usuwasz progs

'My Search Bar' (MySearch variant), 'MyWay Speed Bar' (MyWay) or 'My Web Search Bar' (MyWeb)

Zabezpieczenie

INFO:

dzialaj identycznie jak w szpiegu

opisanym wyzej

3.)

sciagasz PestPatrol

http://download.zonelabs.com/bin/free/p ... olHome.exe

INFO:

skanujesz partycje systemowa

Ustawiasz na stale ochrone rzeczywista

Options/AutomaticScans

dajesz Launch

w PPMem, PPControl, CookiePatrol

(Instrukcja, opis)

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... entry72774

skan skanerami AV

--F-Secure--

http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml

--GeCAD (RAV)--

http://www.ravantivirus.com/scan/

do PIOTR2020

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

(wpis jest oki)

:slight_smile: :slight_smile: wiec zostawiamy