Proszę o sprawdzenie Logfile

A jak by było coś nie tak to prosiłbym “łopatologicznie” wytłumaczyć co zrobić.

Dzięki z góry.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:01:15, on 2005-05-06

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

C:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1\outpost.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasDTServ.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasServ.exe

C:\WINDOWS\mHotkey.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

E:\PROGRAMY\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_BAND_SEARCHBAR_HTML

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {BE89472C-B803-4D1D-9A9A-0A63660E0FE3} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [KAVPersonal50] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe” /minimize

O4 - HKLM…\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM…\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunasDTServ] C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasDTServ.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunasServ] C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasServ.exe

O4 - HKLM…\Run: [CHotkey] mHotkey.exe

O4 - HKLM…\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKCU…\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_MENU_SEARCHEXT

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: (no name) - {0BCBCDD8-E5D9-417D-A752-C2DA929A21BF} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Track Page Using Copernic Agent - {0BCBCDD8-E5D9-417D-A752-C2DA929A21BF} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE

O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\TRASH.EXE (HKCU)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\TRASH.EXE (HKCU)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v … 7426155125

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://127.0.0.1:800/Default/download.m … wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{0A6669FA-0F3F-43B3-A495-3BACF8AFC204}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{0A6669FA-0F3F-43B3-A495-3BACF8AFC204}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - C:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1\outpost.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

Moim zdaniem, log czysty.

Aby usunąć pozostałość po cFos, (używasz go?!) wejdź w HijackThis -> Open the misc tools section -> delete an NT service -> i wpisz spd.exe

Jeśli używasz programu, nie usuwaj.

I bardzo dobrze.

Dzięki za sprawdzenie.

A cFosa używam