Proszę o sprawdzenie logów Hijack This

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:52:16, on 2005-02-24

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\HCOUNT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SSDPSRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\A4TECH\MOUSE\AMOUMAIN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\IGFXTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HKCMD.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMP.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

G:\HIJACKTHIS1991.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=w3cache.pcz.czest.pl:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\PROGRAM FILES\DAP\DAPBHO.DLL

O2 - BHO: (no name) - {A30FD6F1-AB9D-455A-97CB-C41C709D39C8} - C:\WINDOWS\SYSTEM\AHJF.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4TECH\MOUSE\AMOUMAIN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel32] SYSTEM\Kernel32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [OfficeGuard RegChecker] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\ogrc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinProxyRun] C:\PROGRA~1\OSITIS~1\WINPRO~1.0\WinProxy.exe /InstallWizard

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\SYSTEM\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\SYSTEM\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\WINDOWS\TEMP\SE.DLL,DllInstall

O4 - HKLM\..\RunServices: [HiberMonitor] HCount.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [SSDPSRV] C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [AVPCC Service] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /service

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O12 - Plugin for .pdf: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\PROGRAM FILES\WIRTUALNA POLSKA\WPKONTAKT\URL_WPMSG.DLL

O18 - Filter: text/html - {9D3FFCAA-D67C-477E-BF31-C3AC91F92E12} - C:\WINDOWS\SYSTEM\AHJF.DLL

O18 - Filter: text/plain - {9D3FFCAA-D67C-477E-BF31-C3AC91F92E12} - C:\WINDOWS\SYSTEM\AHJF.DLL

Wyłącz przywracanie systemu

start kompa do trybu awaryjnego

Usuń

1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=w3cache.pcz.czest.pl:8080 

O2 - BHO: (no name) - {A30FD6F1-AB9D-455A-97CB-C41C709D39C8} - C:\WINDOWS\SYSTEM\AHJF.DLL 

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel32] SYSTEM\Kernel32.dll 

O4 - HKLM\..\Run: [WinProxyRun] C:\PROGRA~1\OSITIS~1\WINPRO~1.0\WinProxy.exe /InstallWizard

O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\WINDOWS\TEMP\SE.DLL,DllInstall

18 - Filter: text/html - {9D3FFCAA-D67C-477E-BF31-C3AC91F92E12} - C:\WINDOWS\SYSTEM\AHJF.DLL

O18 - Filter: text/plain - {9D3FFCAA-D67C-477E-BF31-C3AC91F92E12} - C:\WINDOWS\SYSTEM\AHJF.DLL

Restart kompa i sprawdz system programami:

Pest Patrol

http://download.zonelabs.com/bin/free/p … olHome.exe

Ad-aware SE Personal 1.05

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=20062

CWShredder 2.13

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=657&t=55

Po wszystkim restart kompa

Dzięki, pomogło :slight_smile:

ja miałem problem z komunikatem :

“MPREXE wywołał błąd w Kernel32.dll …”

pokazywało sie, gdy usunąłem tego właśnie spyware’a. Pomogło po prostu usunięcie plików .pwl, tak jak radziliście!

A spyware to aboutblank

[about]

przynajmniej w moim przypadku - złapałem go na http://www.alejaja.pl. Wystarczyło mi ściągnięcie pliku uninstal ze strony, którą znalazłem w źródle tej strony:

http://oz.msie.tv/uninstall.exe-plik uninstal

Dzięki wam.

morał: Czas przesiąść sie na linuksa.