Proszę o sprawdzenie logów OTL, problem z wyskakującymi reklamami


(Magdaa 97) #1

Witam,

 

jw. od jakiegoś czasu mam problem z wyskakującymi reklamami i muzyką lecącą w tle strony

 

OTL: http://wklej.org/id/1397810/

 

Extras: http://wklej.org/id/1397811/

 


(Atis) #2

W panelu sterowania odinstaluj:

SW-Booster

SO_Booster

Core Temp Packages

NoetoCuoupon

Adblocker

JooniCoupoN

CouupExtieNsioen

saeve net

saVee on

MySearch

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool 64-Bit Version

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.


(Magdaa 97) #3

FRST: http://wklej.org/id/1398592/

 

Addition: http://wklej.org/id/1398594/


(Atis) #4

Masz użyć najnowszej wersji AdwCleaner i zatwierdzić restart.

Później utwórz logi z FRST.

W jakim celu pobierasz szkodliwe programy typu:

C:\Users\Magda\Downloads\yet_another_cleaner_mma.exe


(Magdaa 97) #5

ale użyłam wersji 3.212


(Atis) #6

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

(Torpedo) C:\Users\Magda\AppData\Local\Torpedo\Torpedo.exe
HKLM\...\Run: [IntelTBRunOnce] => wscript.exe //b //nologo "C:\Program Files\Intel\TurboBoost\RunTBGadgetOnce.vbs"
HKU\.DEFAULT\...\RunOnce: [IsMyWinLockerReboot] - msiexec.exe /qn /x{voidguid}
HKU\S-1-5-19\...\RunOnce: [IsMyWinLockerReboot] - msiexec.exe /qn /x{voidguid}
HKU\S-1-5-20\...\RunOnce: [IsMyWinLockerReboot] - msiexec.exe /qn /x{voidguid}
Startup: C:\Users\Magda\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Torpedo.lnk
C:\Users\Magda\AppData\Local\Torpedo
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
ProxyServer: 151.232.55.190:8080
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKLM - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = 
SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope value is missing.
FF Extension: DiigiSaver - C:\Users\Magda\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\dcomet3b.default\Extensions\a6icm@qloiel-.org [2014-05-29]
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
CHR Extension: (DiigiSaver) - C:\Users\Magda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aoifeehhdedjgbjghbfnajlagkdhigch [2014-05-22]
CHR Extension: (Keep Me) - C:\Users\Magda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bdglbbcbmgnimogcmcdenggkpdmihlga [2014-06-18]
CHR Extension: (saVee on) - C:\Users\Magda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ckmcigcjehcbdgeblbbgeinfapbfgnnk [2014-06-18]
CHR Extension: (Adblocker) - C:\Users\Magda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fjibllgddfjlhijkhehocapkjnhhbljb [2014-06-18]
CHR Extension: (FindBestDeaL) - C:\Users\Magda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jchijaciihengnaimeljfdfecgbfdage [2014-04-24]
CHR Extension: (DealEaxpareess) - C:\Users\Magda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jdcmhjklhfockbnidjckojbchippfimf [2014-05-22]
CHR Extension: (MySearch) - C:\Users\Magda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ldgfigeghmhcodeaadpfimabpmjbpppj [2014-06-18]
CHR Extension: (saVee on) - C:\Users\Magda\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ckmcigcjehcbdgeblbbgeinfapbfgnnk\2.14 [2014-06-18]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [bpeeepmahhfjiediknjejcmcfmjcjdck] - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\serach.crx [2014-06-18]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [dkdkpmmkgdbglmfmmmmehbkmnkopingb] - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\v9-toolbar.crx [2014-06-18]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [hjakmojkcnhgipgkkbiempkfdndcnlah] - C:\ProgramData\wxDfast\hjakmojkcnhgipgkkbiempkfdndcnlah.crx [2014-06-18]
S2 29850aa3; C:\Program Files (x86)\SO_Booster\AssistantSvc.dll [174928 2014-06-18] () [File not signed]
S2 gupdate; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
S3 cpuz136; \??\C:\Users\Magda\AppData\Local\Temp\cpuz136\cpuz136_x64.sys [X]
C:\Program Files (x86)\SO_Booster
C:\found.001
C:\Users\Magda\Downloads\yet_another_cleaner_dmga*.exe
C:\ProgramData\MySearch
C:\Program Files (x86)\MySearch
C:\ProgramData\saVee on
C:\ProgramData\Adblocker
C:\Program Files (x86)\saVee on
C:\Program Files (x86)\Adblocker
C:\Users\HomeGroupUser$
C:\Users\Magda\Downloads\B0E1.tmp
C:\Users\Magda\Downloads\20CC.tmp
C:\ProgramData\InstallMate
C:\Users\Magda\AppData\Local\Temp\*.exe
Task: {1E1EF896-3982-4FDD-BE11-D72AE6D65A29} - System32\Tasks\{F9F8C361-33E1-4E6F-A3DD-178E3263A24B} => Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/6.1.0.129/pl/abandoninstall?page=tsInstall
Task: {355247D1-131C-4459-BD23-6BEC46FABFE4} - \RegClean Pro_UPDATES No Task File <==== ATTENTION
Task: {45BC4D73-940E-4F35-B8A2-FB68D40B765B} - \SpeedUpMyPC No Task File <==== ATTENTION
Task: {548D59CF-B837-4524-A1D8-FEDEF7C6C407} - \Program aktualizacji online firmy DivX. No Task File <==== ATTENTION
Task: {54A67610-BAB9-48CB-9DF3-82D1DBD47B10} - System32\Tasks\{DC55AEC2-A545-4C9D-9F67-79C2AB382086} => Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/6.1.0.129/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
Task: {7A2B2597-A06A-43F2-9C22-10F1DC206DB6} - \RegClean Pro No Task File <==== ATTENTION
Task: {86AD43CF-ADF8-4CF9-A3AB-2FB79F294995} - \DealPlyUpdate No Task File <==== ATTENTION
Task: {8B16931E-A665-4785-A560-03974315660C} - System32\Tasks\RealDownloaderRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-686955409-3281772727-1279038431-1001 => C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\realupgrade.exe [2014-05-13] (RealNetworks, Inc.)
Task: {8B9E50D7-C037-422B-BE53-65FE23458B31} - \spmonitor No Task File <==== ATTENTION
Task: {90B4C003-9590-4B96-9FD3-6A0623D19769} - \DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore No Task File <==== ATTENTION
Task: {96B07BE3-4404-41BD-9816-072A3931F51C} - \RegClean Pro_DEFAULT No Task File <==== ATTENTION
Task: {9F149E20-04BE-4FFE-B9EC-0D3D2A9A3BDB} - \BrowserDefendert No Task File <==== ATTENTION
Task: {DEB13622-E4AA-4B3D-8D1A-DE16C3080F8A} - \Program aktualizacji online firmy Adobe. No Task File <==== ATTENTION
Task: {DF770C33-D237-40A8-8F7B-C29F6A09ACD6} - \Dealply No Task File <==== ATTENTION
Task: {E3E14376-6F76-4568-8944-CED2369C72E3} - System32\Tasks\RealDownloaderRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-686955409-3281772727-1279038431-1001 => C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\realupgrade.exe [2014-05-13] (RealNetworks, Inc.)
Task: {F7596B14-2811-4A3F-990E-809C97E64F4E} - \DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA No Task File <==== ATTENTION
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\McMPFSvc => ""="Service"

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Magdaa 97) #7

fixlog: http://wklej.org/id/1399239/

 

FRST: http://wklej.org/id/1399252/


(Atis) #8

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKLM-x32 - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
C:\AdwCleaner
C:\found.000
C:\ProgramData\b0bf301fb7390f61

Uruchom FRST i kliknij Fix. Później skasuj folder C:\FRST

Pobierz TFC - Temp File Cleaner Uruchom TFC i kliknij Start.

Usuń stare punkty przywracania: Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj:

Adobe Flash Player 13 Plugin

Adobe Reader X

Adobe Shockwave Player 12.0

Java 7 Update 25

Java 7 Update 5

JavaFX 2.1.1

Zainstaluj:

Java 7 Update 60

Adobe Reader XI 11.0.7

Flash Player 14.0.0.125 Plugin-based browsers.


(Magdaa 97) #9

już, ale nadal mam te reklamy i cały czas pobiera się ten yet_another_cleaner


(Atis) #10

Resetowanie ustawień przeglądarki

Później zainstaluj: KLIK


(Magdaa 97) #11

zrobione, to wszystko?


(Atis) #12

Tak.


(Magdaa 97) #13

dziękuje za pomoc  :slight_smile: