Proszę o sprawdzenie logów - problemy z internetem


(marzenaka) #1

Proszę o sprawdzenie logów. Bardzo często połączenie z internetem zostaje przerwane.

http://www.wklej.org/id/3045323/
http://www.wklej.org/id/3045322/
http://www.wklej.org/id/3045321/


(Acorus) #2

Odinstaluj Microsoft Zune 4.8 Packages.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {158E8558-91CF-4B1D-9DB5-49BC77818A45} - \WPD\SqmUpload_S-1-5-21-4073766909-2241865962-3466130321-1002 -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {289C9233-7AF2-4FF9-81D5-433800130F6F} - \Microsoft\Windows\Setup\EOSNotify -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {2D0560A3-FB7D-47CD-8FC3-2C8F978FA03E} - \WPD\SqmUpload_S-1-5-21-4073766909-2241865962-3466130321-1001 -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {5CC5A096-FEF6-4CF6-82F0-1D2643A9BA37} - \OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask -> Brak pliku <==== UWAGA
HKLM-x32…\Run: [] => [X]
Winlogon\Notify\ScCertProp: wlnotify.dll [X]
HKU\S-1-5-21-4073766909-2241865962-3466130321-1001…\RunOnce: [Uninstall C:\Users\Marzena\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6390.0509\amd64] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Marzena\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6390.0509\amd64"
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [DBARFileBackuped] -> {831cebdd-6baf-4432-be76-9e0989c14aef} => -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [DBARFileNotBackuped] -> {275e4fd7-21ef-45cf-a836-832e5d2cc1b3} => -> Brak pliku
GroupPolicyUsers\S-1-5-21-4073766909-2241865962-3466130321-1002\User: Ograniczenia <======= UWAGA
GroupPolicyUsers\S-1-5-21-4073766909-2241865962-3466130321-1001\User: Ograniczenia <======= UWAGA
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia <======= UWAGA
CHR HKU\S-1-5-21-4073766909-2241865962-3466130321-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions…\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.
Uruchom jako administrator FRST i kliknij w Fix/Napraw.


(marzenaka) #3

Niestety, pomimo długich poszukiwań nie potrafię tego odnaleźć.


(Acorus) #4

Pomiń to i wykonaj resztę.


(marzenaka) #5

No i po zabawie. Wysiadł mi system. Nie robiłam tego po raz pierwszy więc tym bardziej jestem zdziwiona.