Prosze o sprawdzenie logów - wolne włączanie laptopa, z win 7


(pikaczu) #1

proszę o sprawdzenie logów.

FRST - http://www.wklej.org/id/3035012/
Addition - http://www.wklej.org/id/3035013/
Shortcut - http://www.wklej.org/id/3035016/

bardzo długo się włącza laptop z win 7.


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {2F57269B-1E09-4E2D-AB1E-B0FDAC7D279C} - \Microsoft\Windows\WindowsBackup\ConfigNotification -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {345147DE-5C75-48E5-8AEC-82C8308D9176} - \Microsoft\Windows\Windows Activation Technologies\ValidationTask -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {44D16443-295A-4CC9-B140-3699F3713008} - \Microsoft\Windows\Windows Activation Technologies\ValidationTaskDeadline -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {CEE64558-E1A7-4D9D-80A7-2001912BE5B5} - \Microsoft\Windows\MemoryDiagnostic\CorruptionDetector -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {FA2BC0A6-8D4B-458A-85C8-2B8C72487513} - \Microsoft\Windows\MemoryDiagnostic\DecompressionFailureDetector -> Brak pliku <==== UWAGA
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => -> Brak pliku
Toolbar: HKLM - Brak nazwy - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - Brak pliku
Toolbar: HKLM - Brak nazwy - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - Brak pliku
CHR HKLM-x32…\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.
Uruchom jako administrator FRST i kliknij w Fix/Napraw.


(pikaczu) #3

dziękl, jest trochę szybciej :slight_smile:


(Acorus) #4

Pobierz >>>DelFix<<< http://www.bleepingcomputer.com/download/delfix/dl/281/
Zaznacz opcje:
Remove disinfection tools
Kliknij przycisk Run.


(pikaczu) #5

co to?


(Acorus) #6

Usunięcie niepotrzebnych już narzędzi czyszczących.


(pikaczu) #7

aha, dobra.