Proszę o sprawdzenie logów

FRST.txt
http://www.wklej.org/id/3297390/

ADDITION.txt
http://www.wklej.org/id/3297394/

SHORTCUT.txt
http://www.wklej.org/id/3297398/

1 polubienie

Odinstaluj Spybot - Search & Destroy.
Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist:

Winlogon\Notify\SDWinLogon: SDWinLogon.dll [X]
HKU\S-1-5-21-2331552304-1959500201-1893533399-1001\...\Run: [smycWTeXSeDFCWU] => wscript.exe //B "C:\Users\Ola\AppData\Local\Temp\smycWTeXSeDFCWU.wSf" <==== UWAGA
BootExecute: autocheck autochk * sdnclean.exe
FF Plugin HKU\S-1-5-21-2331552304-1959500201-1893533399-1001: ubisoft.com/uplaypc -> C:\Program Files\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\npuplaypc.dll [Brak pliku]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
S3 cpuz139; \??\C:\Users\Ola\AppData\Local\Temp\cpuz139\cpuz139_x32.sys [X]
2017-11-17 22:01 - 2017-11-17 20:48 - 000000855 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts.20171117-220135.backup
2017-11-17 21:17 - 2017-11-17 22:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
2017-11-17 21:17 - 2017-11-17 21:17 - 000002135 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot-S&D Start Center.lnk
2017-11-17 21:17 - 2017-11-17 21:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2
2017-11-17 21:17 - 2017-11-17 21:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2
2017-11-17 21:17 - 2017-05-23 09:22 - 000030128 _____ (Safer-Networking Ltd.) C:\Windows\system32\sdnclean.exe
2017-11-17 21:15 - 2017-11-17 21:15 - 051725936 _____ (Safer-Networking Ltd. ) C:\Users\Ola\Downloads\spybotsd-2.6.46.exe
2017-11-17 21:15 - 2017-11-17 21:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\SWCUTemp
2017-11-17 20:58 - 2017-02-07 17:49 - 000000000 ____D C:\UsbFix
ShellIconOverlayIdentifiers: [ MEGA (Pending)] -> {056D528D-CE28-4194-9BA3-BA2E9197FF8C} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [ MEGA (Synced)] -> {05B38830-F4E9-4329-978B-1DD28605D202} =>  -> Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [ MEGA (Syncing)] -> {0596C850-7BDD-4C9D-AFDF-873BE6890637} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers1: [MEGA (Context menu)] -> {0229E5E7-09E9-45CF-9228-0228EC7D5F17} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers1: [SDECon32] -> {44176360-2BBF-4EC1-93CE-384B8681A0BC} => C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDECon32.dll [2017-05-23] (Safer-Networking Ltd.)
ContextMenuHandlers3: [MEGA (Context menu)] -> {0229E5E7-09E9-45CF-9228-0228EC7D5F17} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers4: [MEGA (Context menu)] -> {0229E5E7-09E9-45CF-9228-0228EC7D5F17} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers6: [SDECon32] -> {44176360-2BBF-4EC1-93CE-384B8681A0BC} => C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDECon32.dll [2017-05-23] (Safer-Networking Ltd.)
Task: {2909D7CB-580C-415F-9CA1-D760B8A9A905} - System32\Tasks\Safer-Networking\Spybot - Search and Destroy\Check for updates => C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe [2017-05-23] (Safer-Networking Ltd.)
Task: {3548AD22-A527-456D-AE75-BE1F793B11F3} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\RVLKL\RVLKL => C:\Program Files\rvk\rvlkl.exe
C:\Program Files\rvk
Task: {55F468C9-C0B5-409A-8C48-2E9C667AC290} - System32\Tasks\Safer-Networking\Spybot - Search and Destroy\Refresh immunization => C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDImmunize.exe [2017-05-23] (Safer-Networking Ltd.)
Task: {564B2211-831F-409E-87F1-EFE2535B334A} - System32\Tasks\Safer-Networking\Spybot - Search and Destroy\Scan the system => C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDScan.exe [2017-05-23] (Safer-Networking Ltd.)
Hosts:
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Pokaż raport z usuwania Fixlog.
Kliknij Skanuj (Scan) i pokaż nowy raport z FRST bez Addition i Shortcut.

FIXLOG.txt
http://www.wklej.org/id/3297470/

FRST.txt
http://www.wklej.org/id/3297473/

Skasuj folder C:\FRST
Czyszczenie folderów Przywracania systemu

Zrobione.
Wszystko mniej więcej jest ok?

Tak.

1 polubienie