Proszę o sprawdzenie mi loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:33:32, on 2005-09-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\XXX\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 196.40.45.123:80

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\FLASHGET\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [xhrmy] C:\WINDOWS\Xhrmy.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: komentator - http://sport.onet.pl/komentator.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{21382034-D6A0-4036-8EC2-29CABFFFB820}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{237671F0-198E-4CCF-8D36-063DBC6B5BD9}: NameServer = 193.110.120.5

O18 - Filter: text/html - {DFAA31C8-A356-4313-9D95-5EDAB46C5070} - (no file)

O23 - Service: Critical System Service BootDrv (BootDrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\BootDSvc.exe (file missing)

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

komp mi od wczoraj zachowuje sie dziwnie, jaby caly czas cos wysylal ipobieral.

Usuń plik w trybie awaryjnym przy wyłączonym przywracaniu systemu.

http://www.liutilities.com/products/wintaskspro/processlibrary/Xhrmy/

To wyłącz w Start|Uruchom|msconfig|Uruchamianie.

Wpisy do usunięcia:

Jeśli nie używasz Messengera, to też go usuń:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=954

ok dzieki i pozdrawiam.

Złączono Posta : 02.09.2005 (Pią) 10:59

kynx napisał:

O4 - HKLM…\Run: [xhrmy] C:\WINDOWS\Xhrmy.exe

Usuń plik w trybie awaryjnym przy wyłączonym przywracaniu systemu. jak to zrobic jestem w tym kompletnie zielony sorry za kłopot

Wyłącz przywracanie systemu:

Mój komputer -> Właściwości-> Przywracanie systemu -> Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach i zaptaszczasz wszystko

Reset budy - wchodzisz w tryb awaryjny

F8 przy startowaniu trzymasz i z menu wybierasz tryb awaryjny

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu kasujesz pogrubiony plik:

potem w Hijacku wpis:

Usunąć, ale nie tak.

Usługę znajdujemy w Start -> Uruchom -> services.msc.

Prawym Klawiszem Myszki z Właściwości wybieramy opcję zatrzymania tej usługi.

Następnie:

Otwierasz HijackThis i usuwasz wpis. Następnie przechodzisz do zakładki Misc Tools >>> Delete NT service i tam wklejasz: BootDrv. I zatwierdzasz.

Po czynnościach nowy log

Ok, masz rację. Zapomniałem o tym :?