Proszę o sprawdzenie mojego loga


(Majki Majk) #1

KOD:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:46:17, on 2005-07-21

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1.0\outpost.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\Michal\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.482\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1.0\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - C:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1.0\outpost.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

(Qbek50) #2

wsio ok :slight_smile:


(Damian) #3

*Kosmetyka\*

Odznaczasz w start>>>uruchom>>>msconfig>>>uruchamianie:

NeroCheck.exe

qttask.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

ctfmon.exe

gg.exe

OSA.EXE

panel sterowania>>>java>>>update>>>odznaczasz aktualizacje automatyczne


(squeet) #4

Zainstaluj sobie Service Pack 2

Dla bezpieczeństwa wyłącz w ten sposób:

Start -> Panel sterowania -> Opcje regionalne i językowe -> Języki -> Szczegóły -> Zaawansowane -> zaznacz wyłącz zaawanosowane usługi tekstowe


(Kuz5) #5

Wywal te niepotrzebne rzeczy które podał Damian z autostartu co zaowocuje szybszym startem systemu.

Jeśli Quick jest naprawdę potrzebny łupnij go i zastąp odpowiednikiem TU

Uwaga: Majki Majk jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE


(Majki Majk) #6

Dzięki wielkie wszystkim za tak szybkie porady. W przyszłości będę pamiętał o znacznikach. Pozdrowienia

Pijcie mleko i nie wysyłajcie krów na bezrobocie!!:slight_smile: