Prosze o sprawdzenie mojego loga


(Sitek1990) #1

Od jakiegos czasu wyskakuja mi reklamy (jak tylko sie lacze z internetem)...

...bardzo spowalnia mi to internet bardzo prosze o pomoc.

Oto jest to co pokazuje mi HijachThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 14:21:51, on 2005-10-25 

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\userinit.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\Explorer.exe 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\WINDOWS\smss.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe 

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe 

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe 

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe 

C:\PROGRA~1\MIDNIG~1\ML1HEL~1.EXE 

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe 

C:\Program Files\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe 

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe 

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe 

C:\WINDOWS\System32\alg.exe 

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe 

C:\Program Files\cdmagent\bnuersgrju.exe 

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe 

C:\Documents and Settings\Domownik\Pulpit\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/ 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\smss.exe 

F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\smss.exe 

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\smss.exe 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx 

O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_90.dll 

O2 - BHO: Need2Find Bar BHO - {4D1C4E81-A32A-416b-BCDB-33B3EF3617D3} - C:\Program Files\Need2Find\bar\1.bin\ND2FNBAR.DLL 

O2 - BHO: (no name) - {BD1154C8-7B34-236C-4DB4-A0ABC08DEE96} - (no file) 

O2 - BHO: (no name) - {E71100F0-526F-C454-314B-5AF338813182} - C:\Program Files\cdmagent\bnuersgrju.dll 

O2 - BHO: (no name) - {E733D432-F61B-3878-541E-9E51C8D8C45A} - (no file) 

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Services Controller] C:\WINDOWS\smss.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [ML1HelperStartUp] C:\PROGRA~1\MIDNIG~1\ML1HEL~1.EXE /partner ML1 

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,ClientStartup -s 

O4 - HKLM\..\Run: [] C:\WINDOWS\system32\userinit.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Services Controller] C:\WINDOWS\smss.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray 

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized 

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE 

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe 

O8 - Extra context menu item: &Search - http://kc.bar.need2find.com/KC/menusearch.html?p=KC 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll 

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O10 - Hijacked Internet access by New.Net 

O10 - Hijacked Internet access by New.Net 

O10 - Hijacked Internet access by New.Net 

O10 - Hijacked Internet access by New.Net 

O10 - Hijacked Internet access by New.Net 

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll 

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe 

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

(Gutek) #2

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

LSP-Fix usuniesz wpisy 010 TU opis działania - dokładnie wpis newdotnet6_90.dll :stuck_out_tongue:

Gorzej z systemem. Zwała kompa:

  1. Start do trybu awaryjnego i usunięcie tej linijki przez HijackThis.

  2. Następnie - UWAGA! - reset kompa do Konsoli Odzyskiwania z CD XP wg TEJ instrukcji i resauracja pliku Windows komendą:

EXPAND X:\i386\USERINIT.EX_ C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

X - tu wpisujesz swoją literkę CD-ROMu.