Proszę o sprawdzenie procesów


(Em Gosia) #1

Czy mógłby ktoś sprawdzić te procesy? Co jest nie tak? To zrzut z komputera mojego kolei, który ma modem. Nabija mu 0-700... Avast niczego nie wykrywa. Kolega dla bezpieczeństwa sie rozłączył, ale nie wiem jak mu pomóc. Przypuszczam, że to Netski, ale jeśli tak, to co dalej? Jak się tego pozbyć?

Liczę na Was, bo zawsze jesteście niezawodni.

procesy.jpg


(Grebo) #2

Wklej loga z Jego komputera. Jak to zrbić masz tu:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

ale wcześniej przeskanuj mu kompa tymi programami:

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=107&t=82

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=991&t=82


(Em Gosia) #3

OK, moment - jak tylko będzie LOG, to zaraz wrzucę.


(Gutek) #4

A po co PROCESY Ok - kontrolnie tylko log :wink:


(Em Gosia) #5

OK, jest LOG, proszę bardzo:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:15:50, on 2005-10-20

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\sm56hlpr.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Bankrut\bankrut.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\dkk\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://195.95.218.172/index.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\irryd.dll/sp.html#28129

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://195.95.218.172/index.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\irryd.dll/sp.html#28129

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://195.95.218.172/index.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\irryd.dll/sp.html#28129

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: NTIECatcher Class - {C56CB6B0-0D96-11D6-8C65-B2868B609932} - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {EB8B1EA0-A145-1D54-2B42-5843DD823A38} - C:\WINDOWS\javavt32.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM..\Run: [sM56ACL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - Startup: Bankrut.lnk = C:\Program Files\Bankrut\bankrut.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Remote Procedure Call (RPC) Helper (Ź%AF夜Ŕ¨) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ipal.exe (file missing)


(Gutek) #6

O jest syf:

Poczytaj jak usunąć Wariant CWS - plik.dll/index.html - http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... entry87957


(Grebo) #7

Niech ten ktoś zainstaluje sobie jakiegoś antydialera, tu masz 2 do wyboru:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=1&t=83

Niech zainstaluje również SP2 (i wszystkie późniejsze poprawki) i firewalla, bo z tego co widziałem w logu to ich nie ma.

hehehe a jednak nie kontrolnie :stuck_out_tongue: :wink:


(Em Gosia) #8

Dobra, dzięki wielkie. Zaraz będziemy działać. Gdyby coś szło nie tak, to jeszcze się Was będę radzić :slight_smile:

Ale napiszcie mi, czy to mogło mieć jakiś związek z przekierowaniem na 0-700... ???


(Gutek) #9

Trojan jak jest może przekierować :smiley: