Prosze o sprawdzenie tego loga, nie moge wysylac poczty


(Robipol) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:53:36, on 2005-09-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

D:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Distillr\acrotray.exe

D:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

D:\Program Files\AVACS\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

D:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045\msoffice.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Documents and Settings\KUBUŚ\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 217.96.35.130 auto.search.msn.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "D:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] D:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ce_XXX] D:\WINDOWS\Ce_XXX.exe -n

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] D:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Distillr\acrotray.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = D:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = D:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: MpegTV Station PCITV Remote Control.lnk = D:\Program Files\AVACS\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: komentator - http://sport.onet.pl/komentator.cab

O16 - DPF: Notowania ONET - http://gielda.onet.pl/notowania.cab

O16 - DPF: {469C7080-8EC8-43A6-AD97-45848113743C} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/nethv32_EN_XP.cab

O16 - DPF: {A67BA5E3-5B79-11D6-A711-00C12601EADE} - http://amorek.com.pl/download.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7B3BE2BE-D265-4881-9FD2-7C54283ABA6B}: NameServer = 80.48.185.2,150.254.173.3

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Windows Update Service (wuamgrd) - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\wuamgrd.exe (file missing)

Złączono Posta : 22.09.2005 (Czw) 20:04

Twój serwer nieoczekiwanie zakończył połączenie. Mogło być to spowodowane: nieprawidłową konfiguracją serwera, problemami z siecią lub długim okresem nieaktywności. Konto: 'Zbyszek', Serwer: 'smtp.oczta.onet.pl', Protokół: SMTP, Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd łączy: 10053, Numer błędu: 0x800CCC0F


(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz proces Windows Update Service nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz wuamgrd => Ok i zresetuj komputer.

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.


(Robipol) #3

Złączono Posta : 25.09.2005 (Nie) 19:22


(boczi) #4

Log czysty!

Kosmetyka

Z autostartu (start -> uruchom -> msconfig) z zakładki Uruchamianie możesz poodznaczać:

HPWuSchd2.exe

iTunesHelper.exe

OSA9.EXE

acrotray.exe

Adobe Gamma Loader.exe

WinCinemaMgr.exe


(inż. Piniol) #5

http://forum.centrumxp.pl/viewtopic.php?t=34611