Prosze o sprawdzenie :)


(Mswiru) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:49:02, on 2005-05-06

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\MAC\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\MAC\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\MAC\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\MAC\system32\services.exe

C:\WINDOWS\MAC\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\MAC\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\MAC\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\MAC\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\MAC\System32\svchost.exe

c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\WINDOWS\MAC\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\MAC\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\MAC\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\MAC\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\MAC\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\MAC\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\MAC\System32\qwinnta.exe

C:\WINDOWS\MAC\System32\sesmgr.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Documents and Settings\macias\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IE SP2 AddOn - {D2C1389B-B83E-469C-81B2-E470D674C0DD} - C:\WINDOWS\MAC\System32\spdoc.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [FirewallSvr] C:\WINDOWS\FirewallSvr.exe

O4 - HKLM..\Run: [msvcjava] C:\WINDOWS\msagent\msvcjava.exe

O4 - HKLM..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\bridge.dll",Load

O4 - HKLM..\Run: [vmzqv] C:\WINDOWS\vmzqv.exe

O4 - HKLM..\Run: [Power Scan] C:\Program Files\Power Scan\powerscan.exe

O4 - HKLM..\Run: [belt] C:\WINDOWS\Belt.exe

O4 - HKLM..\Run: [lpt] Brong32.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\MAC\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Xlnupxy] C:\WINDOWS\System32\ayiked.exe

O4 - HKCU..\Run: [MONITER] ExchangeMaster.exe

O4 - HKCU..\Run: [teqq32] qwe.exe

O4 - Startup: Gadu-Gadu.lnk = C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\MAC\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe


(Kuz5) #2

Masz na kompie resztki rootkita Ms4Hd dla pewności użyj programu

remv3

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usuń recznie z dysku

Jak już bedzie wszystko OK to zainstaluj sp2