Prosze o sprawdzenie


(Vonbroda) #1

prosze o sprawdzenie loga kolegi

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:21:41, on 2005-07-30

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

D:\PROGRA~1\OUTPOS~1\outpost.exe

D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

D:\WINDOWS\System32\q81sagpv.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\IDETOOL\IDETOOL.EXE

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

D:\DOCUME~1\NYNUŚ\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.852\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchcentral.cc/index.php?v=4&aff=2375

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Anti Trojan Elite] D:\Program Files\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe :NO

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] D:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] D:\Program Files\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] D:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

O4 - HKLM\..\Run: [q81sagpv] D:\WINDOWS\System32\q81sagpv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: IDETool.lnk = C:\Program Files\IDETOOL\IDETOOL.EXE

O9 - Extra button: Ustawienia przeglądarki - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - D:\Program Files\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://82.179.170.82/e9xr2.chm::/file.exe

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/Bridge-c139.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120499505085

O20 - AppInit_DLLs: D:\PROGRA~1\OUTPOS~1\wl_hook.dll

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - D:\PROGRA~1\OUTPOS~1\outpost.exe

(boczi) #2

Wszystko robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu.

W Dodaj/Usuń programy znajdujesz MediaGateway i usuwasz.

Zaznaczone na czerwono usuwasz z dysku ręcznie a także wpisy z Hijacka:

Później daj nowego loga i pomyśl o SP2.


(Vonbroda) #3

no i pozostalo

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:52:11, on 2005-07-30

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\PROGRA~1\OUTPOS~1\outpost.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\IDETOOL\IDETOOL.EXE

D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

D:\DOCUME~1\NYNUŚ\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.015\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchcentral.cc/index.php?v=4&aff=2375

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Anti Trojan Elite] D:\Program Files\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe :NO

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] D:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] D:\Program Files\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: IDETool.lnk = C:\Program Files\IDETOOL\IDETOOL.EXE

O9 - Extra button: Ustawienia przeglądarki - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - D:\Program Files\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120499505085

O20 - AppInit_DLLs: D:\PROGRA~1\OUTPOS~1\wl_hook.dll

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - D:\PROGRA~1\OUTPOS~1\outpost.exe

Złączono Posta : 30.07.2005 (Sob) 17:51

a o sp2 wiem


(boczi) #4

Log czysty.

Update:

detektyw racja, arti1 skasuj jeszcze raz ten wpis a jak powróci to użyj CWShredder:


(Qbek50) #5

ciekawe :

a co powiesz na to boczi

skasuj to też 8)