Prosze o sprawdzenie

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:05:25, on 2005-10-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

F:\Program Files\Beniamin\tguard.exe

F:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

F:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

F:\Program Files\BinarySense\HDDlife\HDDlifePro.exe

f:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\WINDOWS\system32\GStartUp.exe

F:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

f:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

F:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

f:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

F:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

F:\Program Files\eMule\eMule.exe

F:\Program Files\firefox.exe

F:\internet\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [tguard] f:\Program Files\Beniamin\tguard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] f:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] F:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [F] F:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

O4 - Startup: HDDlife.lnk = F:\Program Files\BinarySense\HDDlife\HDDlifePro.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager - file://f:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://f:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://f:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://f:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O12 - Plugin for .pcg: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\nppcgplg.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{850C3ED4-94AC-47A6-941C-E80727E3BF9D}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - f:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: StartUp Service (GStartUp) - G DATA Software Sp. z o.o. - C:\WINDOWS\system32\GStartUp.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - F:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - f:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - f:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - f:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5

usuń wpis hijackiem

LSP-Fix usuniesz wpisy 010 TU opis działania :stuck_out_tongue:

Gutek2222 jestes pewien ze to jest do skasowania, a czy te wpisy nie sa czasem od Beniamin

http://www.dobreprogramy.com.pl/index.p … 92&id=1133

No i jeszcze tu masz wypowiedz jednego usera:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 889#312889

Tak wiec proponuje nie usuwac tych wpisów :stuck_out_tongue:

kuz5 nich da log z Silent Runners i nie będzie sprawy

Ale Ok sam wpis tguard.exe : http://www.trendmicro.com./vinfo/viruse … JT&VSect=T :smiley:

Czekam na log z silenta :wink: