Proszę o sprawdzenie


(Toples3) #1

Hej. w trakcie odpalania kompa wyskakuje komunikat ze nieprawidłowy plik BOT.INI i ze startuje z C/: WINDOWS. czy cos jest nie tak?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:39:41, on 2005-12-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Realtek\Rtl8180\RtlWake.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\windows\system32\nvsvc32.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Downloads\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\windows\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jc_all.htm

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR2a\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR2a\RpcSandraSrv.exe

(Gutek) #2

LOG Ok

w memu uruchom wpisz:

notepad c:boot.ini

jeżeli coś wyskoczy w notepadzie(oczywiście text) to znaczy że on jest i tylko wpisz

Jeżeli jest pusty to też to wpisz i zapisz. Potem reset


(Toples3) #3

sorry ale wyskakuje mi takie cos: c.boot.ini Plik taki nie istnieje i czy mam utwozyc nowy plik ? jesli tak to gdzie to zapisac?


(Gutek) #4

Tak zrób tak


(Toples3) #5

nadal mam ten problem nic sie nie zmieniło


(Gutek) #6

Ok proponuję start do Konsoli Odzyskiwania i plik odbudować poleceniem bootcfg /rebuild


(Toples3) #7

ok. dzieki udało się