Prosze o sprawdzenie

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:28:44, on 2006-02-19

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\avast\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\avast\ashServ.exe

D:\PROGRA~1\avast\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

D:\Program Files\kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Program Files\avast\ashWebSv.exe

D:\Program Files\kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Program Files\avast\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\programy\tlen.exe

D:\programy\opera\opera.exe

D:\programy\opera\opera.exe

D:\programy\opera\opera.exe

D:\programy\opera\opera.exe

D:\programy\opera\opera.exe

D:\programy\opera\opera.exe

D:\programy\opera\opera.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\programy\opera\opera.exe

F:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nhl.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\programy\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [ms_anti_spywarebxp] C:\WINDOWS\mwfirebpx.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinDLL (steam.dll)] rundll32.exe C:\WINDOWS\System32\steam.dll,start

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\RunServices: [MSControl28] crsss.exe

O4 - HKCU…\Run: [ms_anti_spywarebxp] C:\WINDOWS\mwfirebpx.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_01\bin\npjpi141_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_01\bin\npjpi141_01.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/boards_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {9085316E-42BA-11D4-BAA3-0080C8D7ED4A} (GameDesire JungleHunter) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/hunter_2_0_0_19.cab

O16 - DPF: {AD7013FF-1D9A-4F36-94A6-3CD408A663F9} (GameDesire BreakOut) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/breakout_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {E23FABEE-12E3-33DA-DA12-195DAC123984} (GameDesire Mahjong) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/mahjong_2_0_0_20.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E95CF138-A587-4C54-8175-3AD80997CB14} (GameDesire Soccer) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/soccer_2_0_0_10.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C6} (GameDesire Pool 8UK) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8UK_2_0_0_24.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{E0423EA8-0E80-4DB6-921E-C2AEE331788D}: NameServer = 192.168.40.1

O21 - SSODL: B0CJFECB - {6E8B6613-75A4-16E4-6BFB-081C4FB91A55} - (no file)

O21 - SSODL: mtklef - {3DE4C318-BC33-4BB0-5B97-DB2AC1DD8255} - (no file)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - D:\Program Files\kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

  1. Wyłanczasz przywracanie sysa

  2. Lecisz do awaryjnego

  3. Fixujesz w hijacku wpisy

  4. Pliki na czerwono usuwasz ręcznie

  5. Daj loga jak będzie po wszystkim =]

A tutaj taki cytacik:

Resztee znajdziesz tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

sorki

a co do infekcji to chyba sasser

Jak usunołes co mówił marcin1989

To zobacz http://www.error.xp.pl/ - jak wyglada sasser

tak to to, teraz tak to wyglada

=======================================

Loga juz poprawiłem

Pozdrawiam kuz5

Edytu wyżej posta oczy bolą - już Ok