Prosze o sprawdznie loga złosliwy problem


(Misiekthc31) #1

mam problem z wirusami nie moge ich usunac pomocy z góry dziekuje


(Misiekthc31) #2

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:30:59, on 2008-08-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\misiek\obrazy gier\avp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

D:\misiek\obrazy gier\avp.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\misiek\prog\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM..\Run: [smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [kav] "D:\misiek\obrazy gier\avp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [iSTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\misiek\obrazy gier\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - D:\misiek\obrazy gier\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

sorrki ale zapomniałem wkleic


(huber2t) #3

W logu nic nie widzę

Podaj log z Combofix

Logi dajesz na wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Misiekthc31) #4

http://wklej.org/id/339/co to jest combofix niewiem moze ktos wytłumaczyc


(huber2t) #5

To nie jest combofix, wejdź w link który ci podałem a tam na dole wszystko pisze

:slight_smile: