Prosze o sprwadzenie loga


(Florida6) #1

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:42:01, on 2008-09-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal


(Gutek) #2

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

Gdzie logi z HJT?