Proszę o wykonanie


(Asterisk) #1

Ten post został zacytowany z innego , skasowanego tematu.

Z dniem dzisiejszym wszystkie posty z prośbą o wykonanie

dowolnej grafiki będą leciały do Śmietnika, a wobec zbyt

namolnych Userów - wyciągnięte konsekwencje regulaminowe .

Forum ma służyć pomocą w pracy - nie jej zastępstwem