Proszę od sprawdzenie loga


(Marthy) #1

Oto log (na szczęście nie mój), chyba coś tam siedzi (syste: Win ME):


(Kuz5) #2

W Dodaj/Usun odinstaluj Media Pass

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku