Proszę osprawdzenie loga -reset komputera


(Jan Rczka) #1

Po mojej nieobecności w domu ktos z domowników tak nawywijał w komputerze że nie mogła się otworzyć strona internetowa neostrady. Teraz gdy już się otwiera po jakimś czasie następuje reset ,proszę o sprawdzenie loga bo skaner nic nie wykrył.

Proszę o sprawdzenie mojego loga ,ponieważ nie mogłem wejść na

neostradę ,potem wchodziła bardzo powoliLogfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:56:57, on 2007-06-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\atiptaxx.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\prg aparat\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Documents and Settings\Janek\Pulpit\hijackthis\hijackthis.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

http://www.neostrada.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} -

C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program

Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\WINDOWS\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0

\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common

Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -

atboottime

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] "D:\prg aparat\HP Software

Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program

Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01

\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Free Download Manager] C:\Program Files\Free Download

Manager\fdm.exe -autorun

O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Program

Files\Odkurzacz\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft

Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager -

file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager -

file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager -

file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager -

file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-

00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} -

C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage

Validation Tool) - go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) -

http://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} -

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software -

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32

\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil

Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil

Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil

Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision

Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32

\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program

Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. -

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum -

C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

i jak wszedłem to następował reset.


(Agatonster) #2

jan23

Twój staż na Forum sprawia, że temat winien już wylądować w koszu, ale zapoznaj się jeszcze z tym tematem:

Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów i popraw loga obejmując go tagami


(qrczak13) #3

Daj log z ComboFix.