Prosze spr. loga - trojan Dlena?

Witam. Mój problem to: internet i komputer wolniej chodzi i mam wysokie pingi. Skanowałem go antywirusem i wykryło mi trojana Dlena, probuje go usunąć, ale nie wiem czy są jakieś postępy.

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\vVX3000.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Gry\steam\steam.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\dasiek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.766\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [VX3000] C:\WINDOWS\vVX3000.exe

O4 - HKLM…\Run: [smartSync - ScheduleSync] C:\PROGRA~1\MOBILE~1\SMARTS~1\SCHEDU~1.EXE

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\system32\rpcc.dll

O20 - Winlogon Notify: rpccd - C:\WINDOWS\system32\rpccd.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Proszę zmienić temat postu na konkretny i używaj polskich znaków,opcja zmień i popraw.JNJN

Poczytaj również jak poprawnie wklejać logi.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Ściągasz GMERA

W zakładke CMD -> CMD wklej:

Klikasz Uruchom

Zafixuj, daj nowe logi, też z Silent Runners (zaznaczasz No i czekasz aż skończy pracować w tle). :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:35:00, on 2007-01-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\dasiek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.391\HijackThis.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\dasiek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.281\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [VX3000] C:\WINDOWS\vVX3000.exe

O4 - HKLM…\Run: [smartSync - ScheduleSync] C:\PROGRA~1\MOBILE~1\SMARTS~1\SCHEDU~1.EXE

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\system32\rpcc.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: rpccd - C:\WINDOWS\system32\rpccd.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Usuń w hjt i pokaż nowe logi.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:43:30, on 2007-01-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\dasiek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX03.031\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [VX3000] C:\WINDOWS\vVX3000.exe

O4 - HKLM…\Run: [smartSync - ScheduleSync] C:\PROGRA~1\MOBILE~1\SMARTS~1\SCHEDU~1.EXE

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Już jest ok.

Możesz zajrzeć: Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.

Dziękuje za pomoc :slight_smile:

Z ciekawości. Mam takie coś http://windowssss.patrz.pl hm… dziwne pliki. Czy są niebezpieczne?

Użyj programu Odkurzacz i usuń nim wszystko co znajdzie.

UWAGA: Przed czyszczeniem zrób na wszelki wypadek Backup.

Możesz przeskanowaćhttp://www.ewido.net/en/ i wrzucić raport.

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE - POPRAW! !!

Pozdrawiam Gutek2222

__________________________________________________

ewido anti-spyware online scanner

http://www.ewido.net

__________________________________________________

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.44:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.45:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.46:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Webtrendslive

Path: :mozilla.47:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.64:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.65:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: :mozilla.94:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: :mozilla.95:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: :mozilla.96:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: :mozilla.97:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: :mozilla.98:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.120:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.121:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.123:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.124:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Googleadservices

Path: :mozilla.126:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tacoda

Path: :mozilla.145:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tacoda

Path: :mozilla.146:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tacoda

Path: :mozilla.147:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Doubleclick

Path: :mozilla.153:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Fastclick

Path: :mozilla.154:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.155:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.156:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.157:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Hitbox

Path: :mozilla.181:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Hitbox

Path: :mozilla.182:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Hitbox

Path: :mozilla.183:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Overture

Path: :mozilla.184:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adrevolver

Path: :mozilla.187:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adrevolver

Path: :mozilla.188:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adrevolver

Path: :mozilla.189:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adrevolver

Path: :mozilla.190:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adrevolver

Path: :mozilla.191:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Zedo

Path: :mozilla.192:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Zedo

Path: :mozilla.193:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Zedo

Path: :mozilla.194:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Com

Path: :mozilla.198:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Tribalfusion

Path: :mozilla.206:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Advertising

Path: :mozilla.215:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Advertising

Path: :mozilla.216:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Advertising

Path: :mozilla.217:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Advertising

Path: :mozilla.218:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Atdmt

Path: :mozilla.219:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adbrite

Path: :mozilla.241:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adbrite

Path: :mozilla.242:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Yieldmanager

Path: :mozilla.243:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Yieldmanager

Path: :mozilla.244:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adtech

Path: :mozilla.245:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adtech

Path: :mozilla.246:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Statcounter

Path: :mozilla.252:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Statcounter

Path: :mozilla.253:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Statcounter

Path: :mozilla.254:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Statcounter

Path: :mozilla.255:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Statcounter

Path: :mozilla.256:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Itrack

Path: :mozilla.293:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Clickhype

Path: :mozilla.295:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Clickhype

Path: :mozilla.296:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Revenue

Path: :mozilla.297:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Mediaplex

Path: :mozilla.302:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Masterstats

Path: :mozilla.322:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Googleadservices

Path: :mozilla.328:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Yadro

Path: :mozilla.382:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Spylog

Path: :mozilla.383:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Bluestreak

Path: :mozilla.385:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Smartadserver

Path: :mozilla.386:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Casalemedia

Path: :mozilla.406:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Trafic

Path: :mozilla.407:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Valueclick

Path: :mozilla.413:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Hitbox

Path: :mozilla.427:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Hitbox

Path: :mozilla.428:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Questionmarket

Path: :mozilla.430:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Questionmarket

Path: :mozilla.431:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.434:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.435:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Etracker

Path: :mozilla.450:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Etracker

Path: :mozilla.451:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Etracker

Path: :mozilla.452:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Weborama

Path: :mozilla.503:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Weborama

Path: :mozilla.504:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Comclick

Path: :mozilla.522:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Comclick

Path: :mozilla.523:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Comclick

Path: :mozilla.524:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Googleadservices

Path: :mozilla.539:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.563:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.564:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Ivwbox

Path: :mozilla.631:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Hitslink

Path: :mozilla.671:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Falkag

Path: :mozilla.680:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Serving-sys

Path: :mozilla.706:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Serving-sys

Path: :mozilla.707:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Serving-sys

Path: :mozilla.708:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Serving-sys

Path: :mozilla.709:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Serving-sys

Path: :mozilla.710:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Sexcounter

Path: :mozilla.722:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Sexcounter

Path: :mozilla.723:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.71i

Path: :mozilla.752:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.754:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.755:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.768:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Esomniture

Path: :mozilla.777:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Adocean

Path: :mozilla.825:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.830:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Sitestat

Path: :mozilla.834:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Sitestat

Path: :mozilla.835:C:\Documents and Settings\dasiek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yrb8olg1.default\cookies.txt

Risk: Medium

Name: Trojan.Spabot.ak

Path: C:\Program Files\Mozilla Firefox\gg.dll

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP43\A0009306.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP43\A0009307.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP44\A0009330.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP44\A0009392.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP45\A0009526.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP45\A0009527.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP45\A0009578.exe

Risk: High

Name: Trojan.Agent

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP45\A0009581.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP47\A0010000.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP49\A0010178.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP49\A0010239.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP49\A0010293.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP53\A0010451.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP53\A0010453.exe

Risk: High

Name: Trojan.Spabot.ag

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP53\A0010499.dll

Risk: High

Name: Trojan.Agent

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP54\A0010807.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP55\A0011022.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP59\A0012082.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP61\A0012400.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP65\A0013080.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP69\A0013564.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP69\A0013569.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP70\A0013781.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP71\A0014193.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP72\A0014346.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP72\A0014404.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP72\A0014420.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP73\A0015724.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP73\A0015829.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP74\A0015846.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP80\A0021767.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\System Volume Information_restore{F55DE8F2-1B4D-4FF5-832E-D10EEC537A36}\RP80\A0021770.dll

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\004372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\014212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0162502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0164682ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\0198592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0199842ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0202502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0216872ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\0222182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0224062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0226562ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.bb

Path: C:\WINDOWS\system32\0228022ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0235462ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\024062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\02502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0254372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\0256872ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0293592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\029532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\029622ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0337032ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\0358592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\0372342ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0476712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\047932ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\0479842ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\049622ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0527182ld.exe

Risk: High

Name: Trojan.Agent

Path: C:\WINDOWS\system32\0531872ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0534372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0548902ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\0551222ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\0552502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0554682ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0567652ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\057312ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0581712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\0588282ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\0589062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\071712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\078432ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\081712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\085312ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\089682ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\099372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1012782ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\10154532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\10168122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\10182032ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\10188592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\10193592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\10214682ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\10215462ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\10219682ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\10223902ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\10226562ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\102652ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\10277502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\10287962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\10289842ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\10334682ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\10338122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\10359212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\10388902ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1040462ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\104152ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\10424212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\10445002ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\10445932ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\10447502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\10452032ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\10478122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\10493282ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\10497502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\10498282ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\10503282ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\10522962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1054212ld.exe

Risk: High

Name: Trojan.Agent

Path: C:\WINDOWS\system32\10552962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\10559532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\10572962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\10578752ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\10596872ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\10597652ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\10598282ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\10599532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1092182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\109932ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1107182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\11202962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\11213902ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1122182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\11226252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1123282ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1123592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\11247962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\11248282ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\11249842ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1125152ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\11253432ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\11258902ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\11274062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1128432ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1129532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1133432ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\11338592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1134062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\11348432ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1136712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1139372ld.exe

Risk: High

Name: Trojan.Agent

Path: C:\WINDOWS\system32\11402342ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\11408752ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.bc

Path: C:\WINDOWS\system32\11409532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1142342ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\11423432ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\11424062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\11437812ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\11452652ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\11458282ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\11458592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\11492652ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\11495152ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\11499842ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\11504062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\11538592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\11541872ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\11556092ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\11582342ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\11589062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\11594372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\1175902ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1189532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1196252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1201402ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1202342ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\12103432ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\12109372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\12128122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1219212ld.exe

Risk: High

Name: Trojan.Agent

Path: C:\WINDOWS\system32\122182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\12247962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\12264532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\12273752ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\122802ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\12285932ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\12286092ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\12294842ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\12295152ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1231562ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\12321252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1232312ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\12335002ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\12335312ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1234682ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\12365622ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1237502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\12408282ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1241092ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1242032ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\12463592ld.exe

Risk: High

Name: Trojan.Agent

Path: C:\WINDOWS\system32\12472962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\12473122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\12502502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\12507652ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\12516562ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\12521402ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\12543902ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1254682ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1254842ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\12552962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\12558592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1257182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1258462ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\12599212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1268122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1269372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\127182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1276252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1279062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1279532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1281712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1285152ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1287342ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1287502ld.exe

Risk: High

Name: Trojan.Agent

Path: C:\WINDOWS\system32\1295312ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1297502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\13101252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1311462ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\131202ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\13121872ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\13125152ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\13135932ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\13151402ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1315932ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\13169212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\13177962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\13187182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1319212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\13221872ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\13228432ld.exe

Risk: High

Name: Trojan.Agent

Path: C:\WINDOWS\system32\13237342ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\1329532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\13314212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\13327812ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1333122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\13332032ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\13345622ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\13353592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1335622ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1335782ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\13373122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\13373282ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\13377502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\13394062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\13425002ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1343592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\13441562ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1345312ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\13465782ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1350782ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1353282ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\13539212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1354062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1356252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\13582812ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\13593592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1364062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1378592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\137962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1386402ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1387342ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1396402ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1409532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\14104372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\14115002ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1412652ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\14137502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\14142182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\14154212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\14164372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\14188752ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\14198592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1425622ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\14265782ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\14277342ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\14278432ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1429212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\14308752ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\14344532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\14352962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\14366712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\14367342ld.exe

Risk: High

Name: Trojan.Agent

Path: C:\WINDOWS\system32\14377342ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\14392182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\14406872ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\14437502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1444312ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\14453592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\145102ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\14521252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\14525152ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\14555002ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1455782ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1456782ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\14582342ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1459062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1472962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\1475152ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1479532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1483592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1493282ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\15113122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\15117812ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\15118282ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1511932ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1514152ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\15175622ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\15184062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1518462ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\15196562ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\15209212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\15241712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\15244532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\15282502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1529212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\15293902ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\15314532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\15361092ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\15379062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\15384212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\15406252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\1542152ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1542502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1544372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1545312ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1545932ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\15463592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\15482962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\15496092ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\15499532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1551782ld.exe

Risk: High

Name: Trojan.Agent

Path: C:\WINDOWS\system32\15517962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1553122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\15577812ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\15578432ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\15593752ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\15594842ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1562812ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1569532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\1582342ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1585312ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1587182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\159062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1591562ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\159462ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1599062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\16101712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\16117962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1614312ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\16145782ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\16147812ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\16152342ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\16163592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\16169532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\16173752ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\16177652ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1620782ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\16218432ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\162302ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\16255312ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\16263282ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1627782ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\16295782ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1633932ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\16382032ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1638312ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\16413592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\16432182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1644372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\16446562ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\16461252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1649212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\16493752ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\16509372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\16522962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\16524062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.lp

Path: C:\WINDOWS\system32\16529372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\16534372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\16555462ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1657312ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\16586712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1675932ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\169152ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\17104532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\17113122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\171152ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\17136252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\17139062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\17146712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1716312ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\17168282ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\17168902ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\17208432ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\17212962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\17236252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\17236712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\17244842ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\17256402ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\17259532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\17284842ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\17314842ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\17324532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\17331712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\17348752ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1735312ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\1737032ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\17419372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\17446712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1748462ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\1749062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\17507502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\17513432ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\17533122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\17543752ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1755462ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\175622ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\17569062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\17581252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1774372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\18122032ld.exe

Risk: High

Name: Trojan.Agent

Path: C:\WINDOWS\system32\181312ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\181462ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\18164372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1818782ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\18189212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\18199372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\18208432ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\18209532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\18219842ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\18222812ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\18242652ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1826092ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\18271092ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\18275462ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\18278432ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\18283902ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1828752ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\18293592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\18298122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\18317652ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\18374062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1837462ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\18383592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\18386712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\18387652ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\18397812ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\18401712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1843122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\18473752ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\18475152ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\18482812ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\18525782ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\18566872ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\18587342ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\18596092ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\186252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\186622ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1891092ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\19136092ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\19145932ld.exe

Risk: High

Name: Trojan.Agent

Path: C:\WINDOWS\system32\19151402ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1918592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1921932ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\19235462ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\19236562ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\19238592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\19245782ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\19263752ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\19278282ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\19278432ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1929212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\19326402ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\19329372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1934932ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1935622ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\19359212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1936092ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\19376092ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\19406252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\19433592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\19446252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\19455782ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1946252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\19477342ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\19489212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\19511872ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\19544532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\19546252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\19567652ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1972962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\1982182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1985622ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\1988282ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\2007502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\20106252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\2011152ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\20132962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\20148122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\20164212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\20203902ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\20206562ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\20276142ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\20285312ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\20286562ld.exe

Risk: High

Name: Trojan.Agent

Path: C:\WINDOWS\system32\20292812ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\20296092ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\20311872ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\20332032ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\20338122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\2033932ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\20353432ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\20361872ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\20388752ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\20408122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\20411092ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\20416872ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\20429062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\20435782ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\20492962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\20502652ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\20504842ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\20508752ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\20555622ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\20595002ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\20622ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\2062502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\2063122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\2065152ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\2068122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\207652ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\2095152ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\2097182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\2104532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\2111152ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\21121252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\21125002ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\21126712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\21152182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\21165462ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\2117342ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\21175002ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\21191562ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\21208592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\2120902ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\212302ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\21232182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\21257652ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\2127502ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\21333122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\21362182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\2137032ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\2137182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\2139152ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\21392812ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\21397032ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\21397652ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\2141402ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\21414842ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\21425782ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\21432182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\21448592ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\21452342ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\2146252ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\21475932ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\21483122ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\21498752ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\21521402ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\21551402ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\21556872ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\21561712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\21577032ld.exe

Risk: High

Name: Trojan.Agent

Path: C:\WINDOWS\system32\2162652ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\2164062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\2172182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\2189532ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\2191092ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\2192812ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\2199212ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.ar

Path: C:\WINDOWS\system32\22117182ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\22117812ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\22119842ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\22152962ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\22171562ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\22194682ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\22211712ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\22225002ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system32\22234372ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Agent.kl

Path: C:\WINDOWS\system32\2224062ld.exe

Risk: High

Name: Proxy.Dlena.aq

Path: C:\WINDOWS\system3

Możesz użyć ATF Cleaner i przeczyścić różne prywatne dane w Firefoxie.