Proszę, sprawdźcie loga


(Kajfasz) #1

Dzisiaj sporo syfu dostałem. Wyskakują mi głupie okienka, nie uruchamiają się programy, mam 100% użycie procesora. Pomocy

Oto mój log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:40:09, on 2005-12-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

C:\WINDOWS\inet20009\mm.exe

C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\IExplore.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\IExplore.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\Kajetan\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

O2 - BHO: HBO Class - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - C:\WINDOWS\inet20009\3.00.11.dll

O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [winsync] C:\WINDOWS\system32\woyrkr.exe reg_run

O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20009\services.exe

O20 - Winlogon Notify: Explorer - C:\WINDOWS\system32\k6jslg1716.dll

O21 - SSODL: SysTray.Exiv - {2963ECFC-4E5C-2f3b-B334-D67434FC72E0} - C:\WINDOWS\system32\dkgobaqe.dll

O21 - SSODL: SysTray.Exys - {7368D5FC-6F5C-4f5b-B964-E67214F67852} - C:\WINDOWS\system32\angjdohl.dll

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Gutek) #2
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i folder, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Poczytaj Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix

Jak masz

l2mfix.png

wybierasz opcję 1. Run Find Log = odpowiednik tworzenia loga w FindIt. Patrz dalej na LOG NUMER 1. ZAWSZE tego loga macie utworzyć by mi pokazać - czy tak trudno jest przeczytać?


(Gutek) #3

Wiem, że porblem nie zniknoł, dlatego prosiłem o log z L2Mfix

VX2 jest

USUWANIE:

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

FIX.REG = Plik zostaw na Pulpicie

Otwórz Notatnik i wklej w nim:

Z menu Notatnika >>> Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki >>> Zapisz jako FIX.BAT = Plik umieść w ścieżce C:\WINDOWS

Start do z Konsoli Odzyskiwania i komenda:

BATCH FIX.BAT